Food Innopolis ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ซึ่งเป็นพื้นที่ดำเนินการ Food Innopolis แห่งแรก ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 200 ไร่ มีความพร้อมรองรับกิจกรรมวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมของบริษัทเอกชน ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและพื้นที่ใช้สอยกว่า 20,000 ตารางเมตร รวมทั้งมีทำเลที่ตั้งที่ใกล้มหาวิทยาลัย สนามบิน และสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงสถานีธรรมศาสตร์ ทำให้มีการคมนาคมที่สะดวกและสภาพแวดล้อมที่เหมาะต่อการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม

พื้นที่ที่พร้อมให้บริษัทเอกชนเข้ามาดำเนินการกิจกรรมวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม ตั้งอยู่ที่อาคาร Innovation Cluster 2 (INC2) ซึ่งประกอบไปด้วย ตึก A, B, C, และ D โดยมีรายละเอียดดังนี้