Address:

144 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC2) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
  • Near by industrial estates
  • Navanakorn (4 km)
  • Bang Kadi (5 km)
  • Hi-tech (18 km)
  • Rojana (28 km)