พื้นที่ที่พร้อมสำหรับการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน ประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิเช่น โครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมืออุปกรณ์ ห้อง lab สิทธิประโยชน์และแรงจูงใจ ผู้เชี่ยวชาญ กำลังคนด้าน วทน.
พื้นที่แห่งแรกอยู่ที่ อาคารนวัตกรรม 2 (INC2) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ซึ่งมีภาคเอกชนด้านอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องมาลงทุนวิจัยและพัฒนาแล้วประมาณ 20 บริษัท
 • ศูนย์วิจัยที่พร้อมให้ความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนากับภาคเอกชน ประกอบด้วย Biotec Nectec Nanotech Mtec เป็นต้น
 • โรงงานต้นแบบด้านอาหารในการให้ภาคเอกชนมาทดลองทำการผลิต
 • กำลังคนด้าน วทน.
  • นักวิจัยประสบการณ์สูงด้านวิทยาศาสตร์อาหารประมาณ 3,000 คน
  • นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์อาหารและสาขาที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 10,000 คน
 • เครือข่ายความร่วมมือ ได้แก่ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัย (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.), สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.),สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ, กรมวิทยาศาสตร์บริการ,สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน), สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน), สถาบันอาหาร)
 • หน่วยสนับสนุนการให้ทุน (สกว. iTAP NIA สวทช. สกอ.)
 • การผลิตสามารถทำได้นอกพื้นที่ FI แต่จะมีการเตรียมพร้อมพื้นที่เพื่อการผลิตให้
 • ต้องเป็นบริษัทที่มาทำวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมด้านอาหาร
 • เป็นบริษัทข้ามชาติ, บริษัทไทยขนาดใหญ่, SME และ Startup
 • สามารถติดต่อ Food Innopolis ได้ที่
  สำนักงานบริหารจัดการเมืองนวัตกรรมอาหาร
  144 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC2)
  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
  ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
  จังหวัดปทุมธานี 12120
  0-94341-7111
  0-94249-7333
  0-94340-4333
  bd@foodinnopolis.or.th
 • อาหารฟังก์ชั่นและโภชนเภสัชภัณฑ์ คือ อาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสารธรรมชาติ ซึ่งมีคุณสมบัติป้องกัน หรือรักษาโรค เช่น อาหารเสริมความงาม อาหารสำหรับชะลอวัย อาหารเพื่อควบคุมน้ำหนัก อาหารที่ส่งเสริมการเผาผลาญอาหารในร่างกาย อาหารบำรุงสมอง อาหารบำรุงสายตา อาหารสำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเพาะเจาะจง เช่น อาหารสำหรับคนเป็นโรคเบาหวาน หรืออาหารสำหรับนักกีฬา เป็นต้น
 • อาหารและวัตถุดิบเพื่อผลิตอาหารคุณภาพสูง คือ อาหารหรือวัตถุดิบที่มีคุณภาพซึ่งเป็นหัวใจสำคัญต่อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค เช่น วัตถุดิบจากพืช และวัตถุดิบจากสัตว์ สัตว์น้ำ อาหารทะเล ที่จะต้องสามารถระบุถึงแหล่งที่มา ชนิด ปริมาณ คุณภาพและการเสื่อมคุณภาพ ตลอดจนการเก็บรักษาวัตถุดิบ ก่อนเข้าสู่กระบวนการแปรรูป เพื่อให้ได้วัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิต มีคุณภาพ สม่ำเสมอ และปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยทั่วไปมักมีมูลค่าที่สูงกว่าอาหารหรือวัตถุดิบชนิดเดียวกันที่มีคุณภาพด้อยกว่า
 • สารปรุงแต่งอาหารและสารสกัดทางโภชนาการ คือ ส่วนผสมที่ใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อประกอบเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ เครื่องปรุงรส สารปรุงแต่งกลิ่นรสหรือเครื่องปรุงรสอาหาร และสารให้กลิ่นหรือเครื่องปรุงรสอื่นๆ ที่ได้จากแหล่งธรรมชาติหรือจากกรรมวิธีการสังเคราะห์ทางเคมี ที่เป็นที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
 • ผลิตภัณฑ์ไขมันและน้ำมันเพื่อสุขภาพ คือ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไขมันหรือน้ำมันจาก พืช สัตว์ หรือ จุลินทรีย์ ที่ให้คุณประโยชน์หรือฟังก์ชั่นพิเศษนอกเหนือจากการเป็นแหล่งของพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์จากไขมันและน้ำมันที่มีความจำเป็นต่อร่างกายของสิ่งมีชีวิต หรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคที่สุขภาวะของร่างกายที่ดีขึ้น อาทิเช่น กรดไขมันอิ่มตัวต่ำซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการอุดตันของหลอดเลือด และน้ำมันถั่วเหลืองคุณภาพสูง เป็นต้น
 • ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้คุณภาพสูง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปผักและผลไม้โดยอาศัยองค์ความรู้เพื่อรักษาคุณค่าทางอาหารหรือแปรรูปให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะหรือคุณภาพที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค เช่น การใช้วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวให้ผัก ผลไม้สามารถคงความสดใหม่ หรือการแปรรูปผักผลไม้ ได้แก่ ผักและผลไม้กระป๋อง น้ำผักและผลไม้ และผักและผลไม้แปรรูปอื่นๆ โดยใช้เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารขั้นสูง เช่น การอบกรอบด้วยสูญญากาศ (Vacuum Frying) และการทำแห้งแบบแช่แข็ง (Vacuum Freeze-dried)
 • กิจการสนับสนุนนวัตกรรมอาหาร เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ บรรจุภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โลจิสติกส์และการขนส่งอาหาร วัสดุเพื่อการยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร การออกแบบเชิงวิศวกรรม และเครื่องจักรกลและโรงงานผลิตอาหาร
ขึ้นกับว่ามารูปแบบไหน

 1. ตั้ง R&D Center มีการเลือกพื้นที่ และจะตกแต่งอย่างไร โดยเฉลี่ย 3-6 เดือน
 2. ถ้าเอาเครื่องมือเฉพาะทางมาด้วย อาจต้องใช้เวลาในการนำเข้า
 3. Regal well established
 1. พื้นที่เปล่า ต้องมาจัดตั้งห้อง labs เอง
 2. Ready to move in labs เป็นห้องที่มี labs ไว้พร้อมแล้ว
 3. ที่ดินเปล่า
 1. สิทธิประโยชน์ BOI
  • ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี ลดหย่อนได้อีก 50% เพิ่มเติมอีก 5 ปี
  • ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
  • ยกเว้นอากรขาเข้าอุปกรณ์นำเข้าสำหรับการวิจัยและพัฒนา

  การส่งเสริม SME และ Start-up

  • ลดภาษีเงินได้ SMEs ที่มีกำไรตั้งแต่ 300,00 บาท-2,999,000 บาท จาก 15% เหลือ 10% และบริษัทที่มีกำไร 3,000,000 บาทขึ้นไป จาก 20% เหลือ 10 % (2 ปี)
  • ยกเว้นภาษีเงินได้ Start-up 5 ปี
 2. การสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  ด้านกำลังคน

  • Talent Mobility
  • สนับสนุนนักศึกษาทำงานควบคู่ศึกษาในโรงงาน (Work-integrated Learning)
  • การฝึกอบรม Advanced Technology สำหรับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม

  ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

  • คูปองนวัตกรรม
  • Start Up Voucher
  • ITAP
  • การอนุญาตให้ใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา
  • เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ
  • MSTQ (บริการทดสอบมาตรฐานเพื่อการรับรองคุณภาพ)
 1. สนามกอล์ฟ
 2. SPA
 3. เขาใหญ่
 4. Japanese Town
This website uses cookies to offer you a seamless experience. These cookies are essential for running our website and are key to providing you a smoother and more personalized experience. By using our website, you acknowledge that you have read and understand our cookie policy. Accept Privacy policy