การบรรยายพิเศษด้านอาหารทางการแพทย์และอาหารวัตถุประสงค์พิเศษ

Facebook

การบรรยายพิเศษด้านอาหารทางการแพทย์และอาหารวัตถุประสงค์พิเศษ

ขอเชิญชวนเข้าฟังการบรรยายพิเศษด้านอาหารทางการแพทย์และอาหารวัตถุประสงค์พิเศษ

ภายใต้แผนงาน RAINs for Thailand Food Valley ภาคกลาง โดยมหาวิทยาลัยมหิดล

รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ใน วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น.

 

ลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyuWBCSJuOOjFjvF1RleytO5tfkz9syLInfnGHMnFen32muQ/viewform