การแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มด้วยกระบวนการสเตอริไลซ์

Share on facebook
Facebook

การแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มด้วยกระบวนการสเตอริไลซ์

กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้อง


***Food Innopolis ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญผู้ประกอบการอาหาร และผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมสัมนาออนไลน์ หัวข้อ “การแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มด้วยกระบวนการสเตอริไลซ์” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Key point

> การบรรยายหลักการความปลอดภัยของอาหารและเครื่องดื่มและหลักการฆ่าเชื้อด้วยกระบวนการสเตอริไลซ์

> การสาธิตการฆ่าเชื้ออาหารและเครื่องดื่มด้วยกระบวนการสเตอริไลซ์ โดยใช้รีทอร์ท จากโรงงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


วันอังคาร ที่ 25 มกราคม 2565

การแปรรูปอาหารด้วยกระบวนการสเตอริไลส์โดยใช้รีทอร์ท


วันพุธ ที่ 26 มกราคม 2565

การแปรรูปเครื่องดื่มด้วยกระบวนการสเตอริไลซ์โดยใช้รีทอร์ท


เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ zoom meeting เท่านั้น

ไม่สามารถรับชมย้อนหลังได้

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ https://forms.gle/iXb1ouEcSaQSdBjT6

ไม่มีค่าใช้จ่าย!!!!

(รับจำนวนจำกัด)

ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 18 ม.ค. 2565

*สามารถเลือกลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมวันใดวันหนึ่งหรือทั้งสองวันได้

*ประกาศผลและแจ้ง link เข้าร่วมกิจกรรมทางอีเมล วันที่ 20 มกราคม 2565


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Tel.: 09 4341 7111, 09 4340 4333, 09 4249 7333

Facebook: FoodInnopolis

bd@foodinnopolis.or.th

www.foodinnopolis.or.th