การแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มด้วยกระบวนการพาสเจอไรซ์และสเตอริไลซ์

Facebook

การแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มด้วยกระบวนการพาสเจอไรซ์และสเตอริไลซ์

Food Innoplis ขอเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการแปรรูป/ การยืดอายุอาหาร เพื่อสู้กับสถานการณ์การระบาดของโควิด 19

พลาดไม่ได้!!! กับกิจกรรมให้ความรู้ผ่าน Online Workshop โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะหน่วยงานเครือข่ายเมืองนวัตกรรมอาหาร ขอเชิญผู้ประกอบการอาหาร และผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ หัวข้อ “การแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มด้วยกระบวนการพาสเจอไรซ์และสเตอริไลซ์” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

– การบรรยายหลักการความปลอดภัยของอาหาร และ หลักการฆ่าเชื้อด้วยกระบวนการพาสเจอไรซ์ และสเตอริไลซ์

– การสาธิตการฆ่าเชื้ออาหารด้วยกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์และสเตอริไลซ์ จากโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 การแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มด้วยกระบวนการพาสเจอไรซ์

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 การแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มด้วยกระบวนการสเตอริไลซ์

เวลา 9.30 – 12.30 น.

เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ zoom meeting เท่านั้น

X ไม่สามารถรับชมย้อนหลังได้ X

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ https://forms.gle/SUkTgXbsbTuBLMgz6  ไม่มีค่าใช้จ่าย!!!!

(รับจำนวนจำกัด เพียง 50 ท่าน/วัน เท่านั้น)

*สามารถเลือกลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมวันใดวันหนึ่งหรือทั้งสองวันได้

*ประกาศผลและแจ้ง link เข้าร่วมกิจกรรมทางอีเมล วันที่ 14 กันยายน 2564


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Tel.: 09 4341 7111, 09 4340 4333, 09 4249 7333

Facebook: FoodInnopolis

bd@foodinnopolis.or.th

www.foodinnopolis.or.th