บริการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

Facebook

บริการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์


ผู้ประกอบการในกลุ่ม เกษตร ประมง อาหาร และสมุนไพร ที่ต้องการขอคำปรึกษา ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือแก้ปัญหาที่พบในกระบวนการผลิต

สแกน OR code เพื่อขอรับคำปรึกษาได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย


สมัครได้ที่

https://forms.gle/8pBxTJjbpMYjgch77

ตั้งแต่วันนี้ – วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2565

โดย ITAP / สวทช.