Share on facebook
Facebook

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร เปิดรับสมัครผู้ประกอบการอาหาร เข้าร่วมโครงการ “พัฒนาศักยภาพการทดสอบคุณภาพอาหารในเมืองนวัตกรรมอาหาร”

 • ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้
 1. ทักษะและความรู้ในด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
 2. การวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพอาหาร โดยการใช้เทคนิคทางประสาทสัมผัสด้วยมนุษย์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์อาหารมีคุณภาพในด้านรสชาติเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคในยุค New normal
 3. การแก้ไขปัญหากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. เป็นผู้ประกอบการอาหารทุกระดับ Start-up SMEs และอุตสาหกรรม ที่มีสถานที่ผลิตอาหารเพื่อจำหน่าย
 2. มีรูปแบบการจัดตั้งเป็นบริษัท
 • กรมวิทยาศาสตร์บริการ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการอาหารที่มีความเหมาะสมเข้าร่วมโครงการฯ
 • ไม่เสียค่าใช้จ่าย และรับจำนวนจำกัด
 • สมัครเข้าร่วมโครงการหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามลิงค์ด้านล่าง หรือสแกนผ่าน QR-CODE

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2563

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTSPZJe7sJOk-o-iM0oSwLCNOKi2yS5YW26fBbu6Bxk9b5lg/viewform

 

 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

คุณน้ำค้าง  ภูศรี

โทร. 02 201 7114

อีเมล Namkhang0330@gmail.com