สร้างภูมิคุ้มกัน รักษา Long – COVID ด้วย ‘โพรไบโอติก’ กับการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ

Facebook

สร้างภูมิคุ้มกัน รักษา Long-Covid ด้วย "โพรไบโอติก" กับการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

 

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ภายใต้หัวข้อ Innovation for change ปรับวิกฤตให้เป็นโอกาส ในหัวข้อ “โพรไบโอติกส์กับนวัตกรรมอาหารเพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน”

 

โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ดุลยพร ตราชูธรรม จากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 Highlight Topics 

– โพรไบโอติกส์คืออะไร

– โพรไบโอติกส์ส่งผลต่อภูมิคุ้มกันอย่างไร

– ตัวอย่างงานวิจัยการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีโพรไบโอติกส์เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันต่อต้านเชื้อไวรัส

– แนวทางการทำวิจัยผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกส์เพื่อการกล่าวอ้างเสริมภูมิคุ้มกัน

 

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 (ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM) เวลา 13.00-15.30 น.

 ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ : https://forms.gle/YC3LVr3mX8UUWRsv6

 

สัมมนาฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย

* ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 27 มิถุนายน 2565 (จำนวนจำกัด !)

 

#iNT #MICC #MU #Mahidol #PowerofMahidolInnovation #Probiotic #COVID19

——————————————–

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT (อิ๊นท์) ได้ที่ :

Website: https://int.mahidol.ac.th/

FB: https://www.facebook.com/iNT.Mahidol.University

โทร: 02-849-6050