หลักสูตร พัฒนาทักษะบุคลากรด้านความปลอดภัยทางรังสี (RSO)

Share on facebook
Facebook

หลักสูตร พัฒนาทักษะบุคลากรด้านความปลอดภัยทางรังสี RSO

ข่าวประชาสัมพันธ์


รับสมัครบุคลากรภาคเอกชนเข้าร่วมพัฒนาทักษะ

“หลักสูตร พัฒนาทักษะบุคลากรด้านความปลอดภัยทางรังสี (RSO)”

เพิ่มพูนศักยภาพและความสามารถให้กับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ในการกำกับดูแลด้านความปลอดภัย

ทางรังสีและรักษาความมั่นคงปลอดภัยต่อวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสีในงานด้านอุตสาหกรรม


วันที่ 28 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2564 (จำนวน 5 วัน)

ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้


รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 16 เมษายน 2564 (รับจำนวนจำกัด)

https://forms.gle/GAn9yeBoPASEusrR6

(ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาโครงการ)


เงื่อนไข:

  • บุคลากรภาคเอกชน / ภาคอุตสาหกรรม

สามารถเข้าร่วมได้ บริษัทละ 2 ท่าน

  • เข้าร่วมพัฒนาทักษะ จำนวน 30 ชั่วโมง

(ผู้จัดโครงการสามารถจัดทำหนังสือไปยังต้นสังกัดได้)


สอบถามเพิ่มเติม :

ฝ่ายพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชน

(นางสาวกมลวรรณ ติดชัย)

โทร. 0 5387 5635 / 08 1883 2696