อบรมเชิงปฏิบัติการและการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี “High Pressure Process” เพื่อโอกาสใหม่ทางธุรกิจอาหาร

Facebook

HIGH PRESSURE PROCESS: HPP

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อ อบรมเชิงปฏิบัติการและการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี “High Pressure Process” เพื่อโอกาสใหม่ทางธุรกิจอาหาร

สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร ร่วมกับ ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ บริษัท ทีซัส เฟบิกซ์ ฟู๊ดเทค จำกัด

ในวันที่ 13- 14 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบ On-site

 

พบกับกิจกรรมภาคบรรยายและทดลองใช้ HPP จริง

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://forms.gle/haFdRRWTn7k24poZ6

ฟรี!!!ไม่มีค่าใช้จ่าย

หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่านเท่านั้น

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่:

โทรศัพท์ 0-5596-8719 (ปิยพร)

อีเมล piyaporns@nu.ac.th