อบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมการขึ้นทะเบียนอาหารฟังก์ชั่น”

Facebook

อบรมเชิงปฏิบัติการ "เตรียมความพร้อมการขึ้นทะเบียนอาหารฟังก์ชั่น"

กลับมาอีกครั้งกับ Online Workshop สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจอาหารฟังก์ชั่นโดยเฉพาะ!!!


สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ

เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมการขึ้นทะเบียนอาหารฟังก์ชั่น”

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อช่วยเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการขึ้นทะเบียนอาหารฟังก์ชั่น และ/หรือต้องการขอประเมินการกล่าวอ้างทางสุขภาพจาก อย. โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานอาหาร และผู้เชี่ยวชาญการทำวิจัยในมนุษย์ร่วมเป็นวิทยากร


กำหนดจัดกิจกรรม ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. – 12.00 น.

ผ่านทางออนไลน์ด้วยระบบ ZOOM เท่านั้น!!  และไม่สามารถรับฟังการบรรยายย้อนหลังได้

วิทยากร

*คุณมาลี จิรวงศ์ศรี

อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

*ดร. กมล ไชยสิทธิ์

นายกสมาคมโภชนาการและสมุนไพรเชิงบูรณาการ VitalLife Scientific Wellness Center  โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

รับจำนวนจำกัด เพียง 30 ท่านเท่านั้น

(ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ email ยืนยันและ Link สำหรับเข้าร่วมกิจกรรม)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 6 มิถุนายน 2565 หรือเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน

ประกาศผลทางอีเมล 15 มิถุนายน 2565


ลงทะเบียนได้ตามลิงก์ด้านล่าง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

https://forms.gle/EAoHYucMUamJhM8z5

คุณสมบัติผู้สมัคร

– ผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างการวิจัยพัฒนาอาหารฟังก์ชั่น

– ผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์จำหน่ายแล้ว และต้องการขึ้นทะเบียนการกล่าวอ้างทางสุขภาพ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Tel.: 09 4341 7111, 09 4340 4333, 09 4249 7333