ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด งาน เสวนาการบริการจัดการโรงงานต้นแบบแปรรูปอาหารและนวัตกรรมในการผลิตอาหาร (Steak Talks # 2)

Share on facebook Facebook กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานเสวนา การบริการจัดการโรงงานต้นแบบแปรรูปอาหารและนวัตกรรมในการผลิตอาหาร (Steak Talks # 2) หัวข้อในการบรรยาย ทำความรู้จัก Food Innopolis: แพลตฟอร์มด้านนวัตกรรมอาหารของประเทศ       โดย ดร.เอกอนงค์ จางบัว ที่ปรึกษาอาวุโส เมืองนวัตกรรมอาหาร เล่าสู่กันฟัง: “Future Food Lab (FFL)” กุญแจสำคัญความร่วมมือปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารระหว่างบริษัทและมหาวิทยาลัย โดย คุณสุธีรา อาจเจริญ ที่ปรึกษาอาวุโส เมืองนวัตกรรมอาหาร และ ผศ.ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล คณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เกาะกระแส: Smart Manufacturing Management System … Read more

เปิดรับสมัครโครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis Innovation Contest 2020/21

Share on facebook Facebook เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย FI Accelerator ร่วมกับ Food Factors บริษัทในเครือบุญรอดบริวเวอรี่, บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)   เปิดรับสมัครโครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis Innovation Contest 2020/21 ภายใต้สองหัวข้อการประกวดดังนี้ นวัตกรรมจากมรดกภูมิปัญญาอาหาร (Food Heritage Innovation) นวัตกรรมอาหารสำหรับชีวิตการใช้ชีวิตแห่งอนาคต (Future Lifestyle Food Innovation) เปิดรับสมัคร 3 รุ่น 1.รุ่น “Fly weight” สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ … Read more

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมนานาชาติ Food Innopolis International Symposium 2020

Facebook

 

 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ร่วมกับ สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมนานาชาติ Food Innopolis International Symposium 2020 (FIIS2020)

 

งานประชุมนานาชาติที่รวมวิทยากรชั้นนำด้านนวัตกรรมอาหารจากทั่วโลกกว่า 30 ท่าน เพื่ออัพเดทความรู้ เทคโนโลยี เชื่อมโยงเครือข่ายนวัตกรรมอาหารทั่วโลก เสริมสร้างโอกาส และต่อยอดธุรกิจ

 

ปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ The Quest for Sustainable Food System” นำเสนอผลกระทบและการรับมือกับสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ซึ่งพลิกโฉมอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องให้ต้องปรับตัวอย่างฉับพลัน เพื่อให้โลกมีระบบอาหารที่ยั่งยืนได้ในอนาคต

 

เริ่มตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูก การผลิต ความมั่นคงทางอาหาร ตลอดจนการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมมาพัฒนาเพื่อตอบสนองกับวิถีชีวิตและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปตามเทรนด์ ผ่านมุมมองของผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำระดับโลก จาก PT Indo Food (Indonesia), AINIA (Spain), A-Star (Singapore), Food and Agriculture Organization of the United Nations , Tetra Pak (Thailand), Food & Bio Cluster (Denmark), Food Valley (the Netherlands) และ Future Food Institute (Italy)

 

จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2563

ในรูปแบบ Online (บรรยายภาษาอังกฤษ พร้อมระบบแปลภาษา*)

 

รายละเอียดกำหนดการ

http://www.tma.or.th/…/Proposal%20and%20Draft%20Agenda…

ลงทะเบียน ฟรี!!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย

++ รับจำนวนจำกัด ++

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSc8MrnqgNg0Ef…/viewform

** กิจกรรมบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ – มีระบบแปลภาษา เฉพาะวันที่ 9 และ 10 พ.ย. 63 **

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Facebook: FoodInnopolis (fb.com/foodinnopolis)

0-94341-7111

0-94249-7333

0-94340-4333

bd@foodinnopolis.or.th

www.foodinnopolis.or.th

คุณจตุพร 02-319-7677 ต่อ 122 jatuporn@tma.or.th

ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ 02-319-7677 ต่อ 112,278 member@tma.or.th

 

รับสมัครผู้ประกอบการอาหารเข้าร่วมโครงการ “พัฒนาศักยภาพการทดสอบคุณภาพอาหารในเมืองนวัตกรรมอาหาร”

Share on facebook Facebook กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร เปิดรับสมัครผู้ประกอบการอาหาร เข้าร่วมโครงการ “พัฒนาศักยภาพการทดสอบคุณภาพอาหารในเมืองนวัตกรรมอาหาร” ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้ ทักษะและความรู้ในด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพอาหาร โดยการใช้เทคนิคทางประสาทสัมผัสด้วยมนุษย์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์อาหารมีคุณภาพในด้านรสชาติเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคในยุค New normal การแก้ไขปัญหากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผู้ประกอบการอาหารทุกระดับ Start-up SMEs และอุตสาหกรรม ที่มีสถานที่ผลิตอาหารเพื่อจำหน่าย มีรูปแบบการจัดตั้งเป็นบริษัท กรมวิทยาศาสตร์บริการ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการอาหารที่มีความเหมาะสมเข้าร่วมโครงการฯ ไม่เสียค่าใช้จ่าย และรับจำนวนจำกัด สมัครเข้าร่วมโครงการหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามลิงค์ด้านล่าง หรือสแกนผ่าน QR-CODE ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2563 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTSPZJe7sJOk-o-iM0oSwLCNOKi2yS5YW26fBbu6Bxk9b5lg/viewform   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณน้ำค้าง  ภูศรี โทร. 02 201 7114 อีเมล Namkhang0330@gmail.com

รับสมัครผู้ประกอบการอาหาร SMEs เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ PADTHAI #7

Share on facebook Facebook เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย FI Accelerator ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัคร ผู้ประกอบการ SMEs ด้านนวัตกรรมอาหาร ที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างโอกาสในการขยายตลาดทั้งในไทยและต่างประเทศภายใต้แนวคิด “From Local to Global” เข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการ PADTHAI #7 หลักสูตรเข้มข้น 5 วัน 5 คืน จากผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจอาหารโดยตรง ท่านจะได้รับ การอบรม และ Workshop จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงในแต่ละหัวข้อ กว่า 10 ท่าน!! โอกาสเข้าถึงแหล่งสนับสนุนทุน ตลาด และการแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศ การสนับสนุนทางธุรกิจและบริการ One-Stop Service จาก … Read more

รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Thailand Food Innovation Kasetsart Junior Bootcamp 2020

Share on facebook Facebook เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ร่วมกับ เมืองนวัตกรรมส่วนขยาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วม “ค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษา” ภายใต้หัวข้อ: นวัตกรรมจากมรดกภูมิปัญญาอาหารและนวัตกรรมอาหารสำหรับชีวิตแห่งอนาคต Thailand Food Innovation Junior Bootcamp: Food Heritage & Future Lifestyle Food Innovation ระหว่างวันที่ 24 – 25 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ น้อง ๆ จะได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหาร เทคโนโลยี และนวัตกรรมอาหาร วิธีการสร้างนวัตกรรมอาหารผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) แนวทางการวางโมเดลธุรกิจนวัตกรรมอาหาร เปิดบ้านระบบนิเวศนวัตกรรมด้านอาหารและที่เกี่ยวข้อง ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าประกวดชิงเงินรางวัลและโอกาสเข้าศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์อาหาร ในโครงการ … Read more

รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Thailand Food Innovation – Nationwide Online BootCamp 2020

Facebook


เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย FI Accelerator ร่วมกับ Food Factors บริษัทในเครือบุญรอดบริวเวอรี่

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารประเทศไทย 2020 (ออนไลน์): นวัตกรรมจากมรดกภูมิปัญญาอาหารและอาหารสำหรับชีวิตแห่งอนาคต (Thailand Food Innovation – Nationwide Online  BootCamp 2020: Food Heritage & Future Lifestyle Food Innovation)”

โอกาสพิเศษ! สำหรับ

  • นักเรียน นิสิต/นักศึกษา ทุกสาขาวิชา ที่สนใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหาร ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอาหาร, โภชนาการ, คหกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ, เกษตรศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด การออกแบบหรืออื่น ๆ
  • อาจารย์ นักวิจัย ผู้ประกอบการด้านอาหาร และผู้ที่มีความสนใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหาร

มาร่วมเรียนรู้:

  • เทรนด์อาหารโลกและการใช้ชีวิตในอนาคต
  • มรดกภูมิปัญญาอาหารของประเทศไทย
  • การแสวงหาโอกาสด้านนวัตกรรมอาหาร
  • การสร้างคุณค่าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ

รับชมพร้อมกัน ผ่านทาง Facebook Live

“FI Innovation Contest” และ Facebook มหาวิทยาลัยเครือข่ายเมืองนวัตกรรมอาหารทั่วประเทศ

วันที่ 17-18 ตุลาคม 2563

เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ฟรี! ตามลิงก์ด้านล่าง

https://forms.gle/RxTSW9NGUmojCoXQA

ตั้งแต่วันนี้ – 16 ตุลาคม 2563

สามารถติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Facebook Page: FI Innovation Contest (https://www.facebook.com/Foodinnopolisinnovationcontest)

#FIA_NBC

#FIA_NBC_ONLINE

#FIA_NBC_LIVE

#FIA_NationwideBootCamp

#FIA_BOOTCAMP