ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Healthy living with Plant-based solutions

Share on facebook Facebook พิชิตโจทย์ธุรกิจ ต่อยอดผลิตภัณฑ์อาหาร กับกิจกรรม “Healthy living with Plant-based solutions” อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ร่วมกับ SMS Corporation Co.,Ltd. ขอเชิญท่านมาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “Healthy living with Plant-based solutions” ร่วมรับฟังการ Sharing จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ พร้อมการสาธิตเมนู Plant-based มินิเบอร์เกอร์ Plant-based trend and solution for healthy living โดย คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา ประธานสภาอุตสาหกรรมอาหาร วิสัยทัศน์การกินดื่มแห่งโลกอนาคต More Meat โดย คุณวรกันต์ ธนโชติวรพงศ์ Co-founder More Foods Innotech Co.,Ltd. บุกตลาด Plant-based อย่างมั่นใจไปกับ SMS … Read more

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ Deep Tech Acceleration by NSTDA

Share on facebook Facebook สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยการสนับสนุนของ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (PMU C) เปิดรับสมัครทีมนักวิจัย หรือ ผู้ประกอบการนวัตกรรมที่มีผลงานวิจัยพัฒนาระดับ TRL 4 ขึ้นไป ในด้าน Food Innovation, Assistive Technology Devices และ IOT for Smart Industry เข้าร่วมโครงการ  Deep Tech Acceleration by NSTDA: แพลตฟอร์มเร่งรัดการเติบโตธุรกิจที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึก สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ ความรู้ความเข้าใจและแนวทางการวางโมเดลธุรกิจนวัตกรรม คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยี เพื่อออกสู่เชิงพาณิชย์ตลอดระยะเวลาโครงการ เงินสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีออกสู่ตลาด โอกาสในการแสวงหาผู้ร่วมทุนและเชื่อมโยงกับพันธมิตรธุรกิจ กำหนดการโครงการ เปิดรับสมัคร: วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2563 ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านการคัดเลือก: 25 ธันวาคม 2563 … Read more

โอกาสแห่งศตวรรษใหม่: Future Food Economic Forum 2021

Share on facebook Facebook โอกาสแห่งศตวรรษใหม่: Future Food Economic Forum 2021 ด้วยประเทศไทย ต้องยอมรับว่าเป็นประเทศที่อุดสมสมบูรณ์ด้วยอาหารที่มีวัตุดิบที่น่าสนใจ และมีประโยชน์ ประกอบกับผู้บริโภคคนไทยมีการระวังเรื่องสุขภาพมากขึ้น และอาหารเป็น 1 ในความหลากหลายที่เป็นโอกาสให้ภาคธุรกิจ สามารถขยายธุรกิจออกไป เพราะ “Future food & Health & Wellness” คืออุตสาหกรรมที่จะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญของโลกใบนี้   5 Highlight ที่คุณไม่ควรพลาด 1.Future Food Trend Book ที่รวบรวมโดย ศูนย์วิจัยเทรนด์และคอนเซปต์แห่งอนาคต Baramizi Lab   2.งานวิจัย 12 รูปแบบการออกแบบรายได้ทางธุรกิจในอนาคต (12 Type of Revenue model design)   3.Future Food Innovation trend จากอาจารย์ อัครวิทย์ … Read more