เลื่อนกิจกรรมในโครงการ FOOD INNOPOLIS INNOVATION CONTEST 2021

Share on facebook Facebook ด้วยสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อไวรัส Covid – 19 ที่เกิดขึ้นในหลาย ๆ จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานคร และมีรายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ทางโครงการฯ ตระหนักถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน จึงขอ เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ FI INNOVATION CONTEST2021 รายละเอียดดังต่อไปนี้ กิจกรรม FI INNOVATION CONTEST2021: Master Class Days เลื่อนกำหนดการเป็น วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด กรุงเทพมหานคร (Map : https://goo.gl/maps/mtfhv4NxjhYJhQLH6) กิจกรรม FI INNOVATION CONTEST2021: Mentoring Week เลื่อนกำหนดการเป็น วันที่ 1-5 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร และรูปแบบออนไลน์ … Read more

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “สูงวัย ใส่ใจ โภชนาการ: Smart Choice for the Elderly Food”

Share on facebook Facebook อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. ร่วมกับ SMS Corporation Co.,Ltd. ขอเชิญท่านมาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “สูงวัย ใส่ใจ โภชนาการ: Smart Choice for the Elderly Food” ร่วมรับฟังการ Sharing จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ พร้อม Workshop ความท้าทายของอาหารสำหรับตลาดผู้สูงวัย (Food Challenge for the Elderly Market) โดย คุณลัดดาวัลย์ แสนดี ผู้จัดการฝ่ายการตลาด SMS Corporation Co.,Ltd. นวัตกรรมอาหารผู้สูงวัย (The Innovation for Elderly Food & Drink) โดย รศ.ดร.ทพญ.ดุลยพร ตราชูธรรม  สถาบันโภชนาการ  มหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร.บูรฉัตร ศรีทองแท้  … Read more