The Future of e-Logistics Virtual Exhibition

Share on facebook Facebook THE FUTURE OF E-LOGISTICS VIRTUAL EXHIBITION พบกับงานแสดงนวัตกรรม และ โซลูชั่นโลจิสติกส์แห่งอนาคต The Future of e-Logistics Virtual Exhibition ที่จะตอบโจทย์ความต้องการด้าน Logistics ของคุณแบบ End-to-End solution ผ่านรูปแบบ Virtual Exhibition (Online) ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2564 ลงทะเบียน  : https://bit.ly/2NKVg3V   ทำไมต้องร่วมงาน The Future of e-Logistics Virtual Exhibition – โซลูชั่นด้านโลจิสติกส์ครบวงจร ตอบโจทย์ทุกความต้องการ – อัพเดตข่าวสารด้านโลจิสติกส์ และ E-Commerce โดย Guest … Read more

สวทช. ขอเชิญผู้ประกอบการร่วมสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “Food Innovation in New Situations”

Share on facebook Facebook FOOD INNOVATION IN NEW SITUATIONS ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) ภายใต้ สวทช. ขอเชิญผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “Food Innovation in New Situations” ภายใต้โครงการเร่งการเติบโตของผู้ประกอบการเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาหาร (Food Accelerate) วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ พบกับการบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ ดังนี้ Food Innovation in new situations การแนะนำข้อมูลเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ Food Accelerate การปรับโมเดลธุรกิจนวัตกรรมอาหารให้ไปรอดในช่วงสถานการณ์โควิท รับฟัง เสวนาหัวข้อ “Next challenges for food industry in new normal” … Read more

FOOD INNOPOLIS INNOVATION CONTEST: MASTERCLASS Online

Share on facebook Facebook FOOD INNOPOLIS INNOVATION CONTEST: MASTERCLASS Online เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย FI Accelerator ร่วมกับ Food Factors บริษัทในเครือบุญรอดบริวเวอรี่ ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม MASTERCLASS Online วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9:00-17:00 น. มาร่วมเรียนรู้: การออกแบบคุณค่าของผลิตภัณฑ์นวัตกรรม การทดสอบไอเดียทางธุรกิจ เทคโนโลยีสำคัญในธุรกิจอาหารที่ควรรู้ รับชมพร้อมกันในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทาง Facebook Live “FI Innovation Contest” ลงทะเบียนเข้าร่วม … Read more

กิจกรรม Tea & Coffee Workshop #1 หัวข้อ “Tea and Coffee Shoot: ถ่ายแก้วเก๋ เป๊ะทุกรูป”

Share on facebook Facebook กิจกรรม Tea & Coffee Workshop #1 หัวข้อ “Tea and Coffee Shoot: ถ่ายแก้วเก๋ เป๊ะทุกรูป” พบกัน วันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้อง Food Maker Space (MI405) ชั้น 4 อาคาร I-PARK กลุ่มอาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   สำหรับผู้ที่ไม่ทันลงทะเบียน ท่านสามารถติดตามกิจกรรมของเราผ่านทาง FB Live Page: Tea-Coffee Institute MFU Page: Chiang Rai Tea & … Read more

Frontier in Foods 2021#1 “New Normal of Food Packaging: Sustainability beyond COVID-19”

Share on facebook Facebook Frontier in Foods 2021#1 “New Normal of Food Packaging: Sustainability beyond COVID-19” สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร  (Food Innopolis) และ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ นักวิจัย และผู้ที่สนใจร่วมฟังบรรยายในกิจกรรม Frontier in Foods 2021#1 “New Normal of Food Packaging: Sustainability beyond COVID-19” โดยทีมนักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) นำโดย ดร.วิชชุดา เดาด์ หัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีพลาสติก MTEC ที่มาให้ความรู้ด้านต่าง ๆ – Megatrends และทิศทางของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ในยุควิกฤต COVID-19 – นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่จะตอบโจทย์ วิถี … Read more

Food Talks 2021 #1 “การจัดการหลังเก็บเกี่ยว: หัวใจสำคัญของผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพ”

Share on facebook Facebook สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร  (Food Innopolis) ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ ฟังบรรยายในกิจกรรม Food Talks 2021 #1 “การจัดการหลังเก็บเกี่ยว: หัวใจสำคัญของผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพ” ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. ปวาลี ชมภูรัตน์ และ ดร. ดวงใจ น้อยวัน สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่มาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่ถูกต้องเหมาะสม ช่วยลดการสูญเสียสินค้าทางการเกษตร อีกทั้งความรู้ด้านนวัตกรรมการบรรจุและการขนส่งผักผลไม้สดพร้อมบริโภคให้ถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัยในยุคโควิด-19 เข้าร่วมสัมมนาพร้อมกัน วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น.-11.30 น. ผ่านทาง Live Facebook Fanpage : Foodinnopolis ลงทะเบียนได้ตามลิงก์ด้านล่าง (ไม่มีค่าใช้จ่าย) https://forms.gle/djbGvHhPTgFBqj5X8 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ FoodInnopolis โทรศัพท์ 09-4341-7111, 09-4340-4333, 09-4249-7333 … Read more

Special Food Talk 2021: ก้าวข้ามความท้าทายปี 2564 กับ Food Innopolis

Share on facebook Facebook ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ: update สถานการณ์ และความท้าทายของอุตสาหกรรมอาหารในปี 2564 “Special Food Talk 2021: ก้าวข้ามความท้าทายปี 2564 กับ Food Innopolis: แพลตฟอร์มและบริการสนับสนุนด้านวิจัยนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการอาหาร”   – ข้อมูลแพลตฟอร์ม กิจกรรม และบริการสนับสนุนผู้ประกอบการอาหาร – การบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงาน FI Network – โปรแกรมสนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ โดยทีม FI Accelerator – โอกาสการเข้ารับบริการ FI One Stop Service โดยทีม Business Development   โดยทีมงานเมืองนวัตกรรมอาหาร HQ นำโดย ผศ.ดร. อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ CEO Food Innopolis   วันจันทร์ที่ 18 … Read more

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการยกระดับการวิจัยและพัฒนาผู้ประกอบการด้วยโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ

Share on facebook Facebook อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วม โครงการยกระดับการวิจัยและพัฒนาผู้ประกอบการด้วยโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ สำหรับผู้ประกอบการสายเนื้อที่ต้องการผลิตและแปรรูปเนื้อสัตว์ เช่น กุญเชียง หมูแดดเดียว ไส้กรอกอีสาน ปลาส้ม และผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้ออื่น ๆ ซึ่งผู้ประกอบการมีสูตรอยู่แล้วแต่ยังขาดอุปกรณ์ เครื่องมือในการผลิตในระดับกึ่งอุตสาหกรรม หรือต้องการที่จะขยายกำลังการผลิต โดยอุทยานวิทยาศาสตร์สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการใช้บริการเครื่องจักรของโรงงานต้นแบบผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตว์ (UBU Pilot Plant) สูงกว่า 80 % ของยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด สนใจสมัครสามารถกรอกข้อมูลและข้อเสนอโครงการ ได้ที่ >>>https://drive.google.com/file/d/1xF_cp9mSaM8ufQ9fPW4xaVTkKHiBe4w7/view?fbclid=IwAR0OXKmxhur9twa3zBVa8GHfLIqA_-jyiJbQr30U-j7WJZESmqRXX3Mao6Y สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 8 มกราคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณธนวรรธน์ โทร 084-4985198 หรือทักมาสอบถามได้ที่ Line@>ID: @bank258