Food Talks 2021 #6 “Immunity-Boosting Food & Drink”

Share on facebook Facebook FOOD TALKS 2021#6 “IMMUNITY-BOOSTING FOOD & DRINK” สายอาหารฟังก์ชั่น เตรียมตัวให้พร้อม สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร  (Food Innopolis) ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ ฟังบรรยายในกิจกรรม Food Talks 2021 #6 “Immunity-Boosting Food & Drink: อาหารและเครื่องดื่มเสริมภูมิคุ้มกัน” ได้รับเกียรติจาก คุณปรมา ทิพย์ธนทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทรนด์และคอนเซปต์แห่งอนาคต บารามีซี่แล็บ และ รศ.ดร.ทพญ.ดุลยพร ตราชูธรรม จากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่จะมามอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Immunity boosting Immunity balance ความต้องการของเทรนด์นี้และกลุ่มอาหารประเภทนี้เป็นอย่างไร รวมไปถึงการต่อยอดความรู้ด้านวิจัย พัฒนาอาหารและเครื่องดื่มเสริมภูมิคุ้มกัน เป็นต้น เชิญเข้าร่วมสัมมนาผ่าน Live พร้อมกัน วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา … Read more

Series of Aroma Talk#1: Flavor Analysis at a Glance

Share on facebook Facebook AROMA TALK#1: FLAVOR ANALYSIS AT A GLANCE สัปดาห์นี้พบกับ Series of Aroma Talk#1 สัมมนาสุดพิเศษจาก Food Innopolis ในหัวข้อ Flavor Analysis at a Glance โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน Flavor จาก Flavor Academy, Gerstel และ WTE ที่จะมาร่วมพูดคุยเรื่อง Flavor Analysis ใน Topics: GC Mainframe และ GC-O พร้อมกันใน วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. – 11.00 น. ผ่านทางออนไลน์ด้วยระบบ ZOOM … Read more

Food Innopolis Special Food Talks Series 2021 “การตระหนักรู้ความปลอดภัยของอาหารของผู้บริโภคและผู้ประกอบการ”

Share on facebook Facebook SPECIAL FOOD TALKS 2021 พบกับตอนสุดท้ายของกิจกรรม Food Innopolis Special Food Talks Series 2021 “วิทยาศาสตร์การปรุงอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม” โดยผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในหัวข้อสุดท้ายเรื่อง *”การตระหนักรู้ความปลอดภัยของอาหารของผู้บริโภคและผู้ประกอบการ”* โดย ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน ที่จะมามอบความรู้ความรู้และความตระหนักเรื่องอาหารปลอดภัย โดยเฉพาะผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารทีต้องมีความรู้ในด้านการสุขาภิบาลอาหาร พร้อมทั้งตระหนักถึงความปลอดภัยจากการบริโภคอาหาร ในยุคโควิด19 นี้ เชิญเข้าร่วมสัมมนาผ่าน Live พร้อมกัน วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น.-11.30 น. ทาง Live FB Fanpage: Foodinnopolis ลงทะเบียนได้ตามลิงก์ด้านล่าง  (ไม่มีค่าใช้จ่าย) https://forms.gle/yfyk633rFURPWGBL9 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Tel.: 09 4341 7111, 09 … Read more

Food Innopolis Special Food Talks Series 2021: อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)

Share on facebook Facebook SPECIAL FOOD TALKS 2021 พบกับกิจกรรม Food Innopolis Special Food Talks Series 2021 “วิทยาศาสตร์การปรุงอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม” โดยผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในหัวข้อที่สามเรื่อง *”อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)”* โดย ผศ.ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และ อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่จะมามอบความรู้เกี่ยวกับการดูแลตัวเองของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  การประกอบอาหารที่เหมาะสม รวมไปถึงการเลือกใช้วัตถุดิบทดแทนในอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เชิญเข้าร่วมสัมมนาผ่าน Live พร้อมกัน ในวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น.-11.30 น. ทาง Live FB Fanpage : Foodinnopolis ลงทะเบียนได้ตามลิงก์ด้านล่าง  (ไม่มีค่าใช้จ่าย) https://forms.gle/yfyk633rFURPWGBL9 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ … Read more

Food Innopolis Special Food Talks Series 2021: อาหารสำหรับเด็กวัยเรียน

Share on facebook Facebook SPECIAL FOOD TALKS 2021 พบกับกิจกรรม “Food Innopolis Special Food Talks Series 2021 “วิทยาศาสตร์การปรุงอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม” โดยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในหัวข้อที่สองเรื่อง *”อาหารสำหรับเด็กวัยเรียน”* โดย ผศ.พัทธนันท์ ศรีม่วง อาจารย์ด้านอาหารและโภชนาการ โครงการละออพลัส โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ที่จะมามอบความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคของเด็กวัยเรียน อาหารที่เหมาะสม รวมถึงการจัดการบริการอาหารและโภชนาการสำหรับเด็กวัยเรียน เชิญเข้าร่วมสัมมนาผ่าน Live พร้อมกัน วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น.-11.30 น. ทาง Live FB Fanpage: Foodinnopolis ลงทะเบียนได้ตามลิงก์ด้านล่าง  (ไม่มีค่าใช้จ่าย) https://forms.gle/yfyk633rFURPWGBL9 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Tel.: 09 4341 7111, 09 4340 … Read more

TCELS Mentoring Program: Journey to Success 2021: Episode II – Global Challenges

Share on facebook Facebook TCELS MENTORING PROGRAM ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ จัดทำ *โครงการ TCELS Mentoring Program ภายใต้หัวข้อ  Journey to Success 2021 : Episode II – Global Challenges* เพื่อส่งเสริมศักยภาพของวิสาหกิจไทยให้โดดเด่นด้านนวัตกรรม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยหรือผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หากคุณเป็นผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มผลิตภัณฑ์เวชสำอาง และเสริมอาหารสมุนไพรที่มีคุณสมบัติเสริมภูมิต้านทานโรค โดยเฉพาะโควิด-19 ที่มีผลทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยทางวิทยาศาสตร์ เรียนเชิญมาร่วมสร้างโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจผ่านโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการ *เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2564* *ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและใบสมัครสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่:* https://forms.gle/niJAPd224r2iS8ua6 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: คุณเนตรชนก พิมพ์พงษ์ โทร. 096-645-3096 อีเมล์ : Tcelsjourneytosuccess2021@gmail.com

สัมมนาออนไลน์ “การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาธุรกิจด้านอาหาร”

Share on facebook Facebook สัมมนาออนไลน์ “การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาธุรกิจด้านอาหาร” เตรียมตัวพบกับงานสัมมนาออนไลน์ ประจำเดือน มิถุนายน 2564 นี้ ในหัวข้อ การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาธุรกิจด้านอาหาร “แบรนด์และธุรกิจที่แข็งแรงเท่านั้นที่จะอยู่รอดเติบโตได้ การขยายโอกาส ลดความเสี่ยงธุรกิจจำเป็นต้องมีความรู้ เข้าใจการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อแบรนด์ของท่านจะเติบโตได้อย่างมั่นคงแข็งแรงได้อย่างแท้จริง” . เนื้อหาในงานสัมมนาประกอบไปด้วย การคุ้มครองสินทรัพย์ทางปัญญาในอุตสาหกรรมอาหาร โดย ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ CEO of Food Innopolis . Intangible Asset: ทำไมโลกธุรกิจยุคใหม่ถึงเน้นสร้าง Intangible Asset และการตั้งชื่อแบรนด์ที่ดี จะกลายเป็นสินทรัพย์ได้ควรคิดอย่างไร ? โดย คุณจุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ CEO & Founder of Baramizi Group . เคล็ดลับการบริหารสินทรัพย์ทางปัญญา (IP Management) โดย คุณวีระเวช อรธนาลัย CEO of … Read more

Food Innovation Asia Conference (FIAC) 2021

Share on facebook Facebook FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE [FIAC] 2021 Save the Date เตรียมพบกับ กิจกรรมสัมมนา Industrial session: อนาคตของอุตสาหกรรมกลิ่นรสในประเทศไทย ในงาน Food Innovation Asia Conference (FIAC) 2021 พบกับหัวข้อที่น่าสนใจ จากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีกลิ่นรส ทั้งไทย และต่างประเทศ ความเป็นไปได้ของอุตสาหกรรมกลิ่นรสในประเทศไทยในประเทศไทย BCG กับอนาคตของอุตสาหกรรมกลิ่นรสในประเทศไทย เสวนาย้อนมองบทบาทของอาหารหมักในการสร้างรสชาติอาหาร-องค์ความรู้ต่อยอดนวัตกรรม (ซีอิ๊ว, เต้าเจี้ยว, น้ำปลา, ปลาร้า, กะปิ, บูดู, (pro- และ pre-biotics, ผักดอง, ข้าวหมาก และ อาหารหมักในสำรับอาหารไทย) Low salt technology (บรรยายภาษาอังกฤษ) New approach for flavor analysis … Read more

KU-FIRST Webinar: Food Safety and Nutrition Security Series-สีธรรมชาติทางเลือกแห่งอนาคต

Share on facebook Facebook FOOD SAFETY AND NUTRITION SECURITY SERIES สีธรรมชาติทางเลือกแห่งอนาคต หัวข้อแรกของ KU-FIRST Webinar: Food Safety and Nutrition Security Series เว็บบินาร์ เสวนาซีรีส์ อาหารปลอดภัย โภชนาการมั่นคง โดยศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST) ร่วมกับ โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Food Innopolis@Kasetsart) จะมีขึ้นวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-15.45 น. ลงทะเบียนได้แล้วที่ https://forms.gle/6ZrrwbsvtgLLbq7W6 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ คุณปรียชาติ จันทโชติ ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ 094-705-8054 หรือ kufsp@hotmail.com คุณกรุณา จีนถนอม โทรศัพท์ 062-591-6596 … Read more