Food Talks 2022 #2 “Probiotics as a Functional Ingredients: Its Application in Food and Beverage”

Share on facebook Facebook FOOD TALKS 2022 #2 สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และไบโอเทค ขอเชิญผู้ที่สนใจ ฟังบรรยายในกิจกรรม *Food Talks2022#2 “Probiotics as a Functional Ingredients: Its Application in Food and Beverage” โพรไบโอติกส์ จุลินทรีย์มีชีวิต และการปรับใช้ในอาหารและเครื่องดื่ม* ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญ ดร.กอบกุล เหล่าเท้ง จากไบโอเทค และ รศ.ดร.มาลัย ทวีโชติภัทร์ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่จะมามอบความรู้เกี่ยวกับ Probiotics ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่ม มาตรฐาน และนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ Probiotics ในระดับอุตสาหกรรม รวมไปถึงทำความรู้จัก บริการของโรงงานต้นแบบชีวกระบวนการ ไบโอเทค (BIOTEC Bioprocessing Facility, … Read more

PADTHAI Social Enterprise #1

Share on facebook Facebook PADTHAI SOCIAL ENTERPRISE #1 PADTHAI Social Enterprise #1 โครงการพัฒนากิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ด้านนวัตกรรมเกษตรอาหาร เมืองนวัตกรรมอาหาร (FoodInnopolis) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย FI Accelerator ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (PSUSP) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคมด้านนวัตกรรมเกษตรอาหารที่ต้องการยกระดับกิจการ เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ และสร้างโอกาสในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ >>สิ่งที่ท่านจะได้รับ – การอบรมและเวิร์คชอปอย่างเข้มข้นจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนากิจการเพื่อสังคมด้านนวัตกรรมเกษตรอาหารกว่า 10 ท่าน – การถอดบทเรียนการพัฒนาผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคม – โอกาสเข้าถึงแหล่งสนับสนุนด้านทุน ตลาด และการนำเสนอแผนธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ – การสนับสนุนผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคม ด้านนวัตกรรมเกษตรอาหาร ด้วยบริการแบบครบวงจร โดย One Stop Service จาก FoodInnopolis และหน่วยงานเครือข่าย – … Read more

Thailand Food Innovation Nationwide Online BootCamp 2022

Share on facebook Facebook THAILAND FOOD INNOVATION NATIONWIDE ONLINE BOOTCAMP 2022 เมืองนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขอเชิญชวนเข้าร่วมค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารระดับประเทศ (ออนไลน์) Thailand Food Innovation Nationwide Online BootCamp 2022 พิเศษสำหรับ นักเรียน นิสิต/นักศึกษา ทุกสาขาวิชา ที่สนใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหาร ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอาหาร, โภชนาการ, คหกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ, เกษตรศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด การออกแบบหรืออื่น ๆ อาจารย์ นักวิจัย ผู้ประกอบการด้านอาหาร และผู้ที่มีความสนใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหาร มาร่วมเรียนรู้: การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร การสร้างนวัตกรรมอาหารผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ การพัฒนาโมเดลธุรกิจสำหรับธุรกิจนวัตกรรมอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากอาหารหมักดองพื้นถิ่น และการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารจาก Street … Read more

Future Food Lab Food Innopolis at Kasetsart University

Share on facebook Facebook FUTURE FOOD LAB FOOD INNOPOLIS AT KASETSART UNIVERSITY เปิดให้บริการแล้วสำหรับห้องปฏิบัติการวิจัยอาหารแห่งอนาคต (Future Food Lab) เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมเป็นเป็นผู้ประกอบการ SME รุ่น 1 รับจำนวนจำกัด 5 ราย ตั้งแต่ วันนี้ – 21 มกราคม 2565 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 31 มกราคม 2565 ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ : https://forms.gle/fZAQ5S5vM7j4zus8A หรือ สแกน QR Code ———————- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โทร: 0 2942 8629 ต่อ 1221 E-mail: ifrsnsam@ku.ac.th … Read more

การแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มด้วยกระบวนการสเตอริไลซ์

Share on facebook Facebook การแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มด้วยกระบวนการสเตอริไลซ์ กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้อง ***Food Innopolis ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญผู้ประกอบการอาหาร และผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมสัมนาออนไลน์ หัวข้อ “การแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มด้วยกระบวนการสเตอริไลซ์” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต Key point > การบรรยายหลักการความปลอดภัยของอาหารและเครื่องดื่มและหลักการฆ่าเชื้อด้วยกระบวนการสเตอริไลซ์ > การสาธิตการฆ่าเชื้ออาหารและเครื่องดื่มด้วยกระบวนการสเตอริไลซ์ โดยใช้รีทอร์ท จากโรงงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันอังคาร ที่ 25 มกราคม 2565 การแปรรูปอาหารด้วยกระบวนการสเตอริไลส์โดยใช้รีทอร์ท วันพุธ ที่ 26 มกราคม 2565 การแปรรูปเครื่องดื่มด้วยกระบวนการสเตอริไลซ์โดยใช้รีทอร์ท เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ zoom meeting เท่านั้น ไม่สามารถรับชมย้อนหลังได้ ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ https://forms.gle/iXb1ouEcSaQSdBjT6 ไม่มีค่าใช้จ่าย!!!! (รับจำนวนจำกัด) ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 18 ม.ค. 2565 *สามารถเลือกลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมวันใดวันหนึ่งหรือทั้งสองวันได้ *ประกาศผลและแจ้ง link เข้าร่วมกิจกรรมทางอีเมล … Read more

Meet the Food Expert by Food Innopolis Online

Share on facebook Facebook MEET THE FOOD EXPERT BY FOOD INNOPOLIS ONLINE หากท่านอยากพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร (?) Food Innopolis เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้ารับคำปรึกษาเบื้องต้น ผ่านระบบออนไลน์ ในกิจกรรม “Meet the Food Expert by Food Innopolis Online” โดยทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจของ Food Innopolis ในหัวข้อ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงใจลูกค้าเป้าหมาย” >มีไอเดียพัฒนาผลิตภัณฑ์ แต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร >เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ >การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กำหนดการให้คำปรึกษา วันที่ 18 และ 19 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/ZpyHM5AB3e2sueRU9 ตั้งแต่วันนี้ – 12 ม.ค. 2565 กิจกรรมรอบแรกของปี … Read more