Tea Flavor: Sensory Evaluation Workshop

Share on facebook Facebook TEA FLAVOR: SENSORY EVALUATION WORKSHOP Tea Lover ห้ามพลาด!! กิจกรรม *Tea Flavor: Sensory Evaluation Workshop* *Guangxi Vocational & Technical College สาธารณรัฐประชาชนจีน สถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ Flavor Academy, Food Innopolis* เชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วม Workshop พัฒนาทักษะการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส (Sensory Evaluation) เพื่อประยุกต์ใช้ในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ชาโดยเฉพาะ *นำทีมวิทยากรโดย ผู้เชี่ยวชาญด้านชาจาก Guangxi Vocational & Technical College สาธารณรัฐประชาชนจีน* ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ทดสอบตัวอย่างชาจากประเทศจีน อาทิ Green Tea, Black Tea, Oolong Tea และ Milk … Read more

การบรรยายพิเศษด้านอาหารทางการแพทย์และอาหารวัตถุประสงค์พิเศษ

Share on facebook Facebook การบรรยายพิเศษด้านอาหารทางการแพทย์และอาหารวัตถุประสงค์พิเศษ ขอเชิญชวนเข้าฟังการบรรยายพิเศษด้านอาหารทางการแพทย์และอาหารวัตถุประสงค์พิเศษ ภายใต้แผนงาน RAINs for Thailand Food Valley ภาคกลาง โดยมหาวิทยาลัยมหิดล รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ใน วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น.   ลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyuWBCSJuOOjFjvF1RleytO5tfkz9syLInfnGHMnFen32muQ/viewform 

Frontier in Foods 2022 #1

Share on facebook Facebook FRONTIER IN FOODS 2022#1 สวทช. โดย เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ นักวิจัยและผู้ที่สนใจ ฟังบรรยายในกิจกรรม *Frontier in Foods 2022 #1 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแสงซินโครตรอนกับอุตสาหกรรมอาหาร”* ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ที่จะมามอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ *เทคโนโลยีแสงซินโครตรอนกับการพัฒนางานวิจัย และการแปรรูปอาหาร *การพัฒนาบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวด้วยฟิล์มบางคาร์บอนเหมือนเพชรเพื่อยืดอายุกลุ่มอาหารสด และตอบโจทย์บรรจุภัณฑ์อาหาร *เทรนด์การแข่งขันของบรรจุภัณฑ์อาหาร *แนะนำบริการของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนและผลงานวิจัยด้านอาหาร เชิญลงทะเบียนและเข้าร่วมสัมมนาผ่าน (Live) พร้อมกัน วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.-11.30 น. ผ่านทาง Live Facebook: FoodInnopolis ลงทะเบียนได้ตามลิงก์ด้านล่าง (ไม่มีค่าใช้จ่าย) https://forms.gle/xL5Nu6TYq4zYePax6 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: FoodInnopolis

NSTDA ACCEL Special Talk: Series 9

Share on facebook Facebook NSTDA ACCEL SPECIAL TALK: SERIES 9 สวทช. โดยศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (Technology Management Center) ขอเชิญทีม Startup และผู้ที่สนใจในกลุ่มธุรกิจนวัตกรรม เข้าร่วม กิจกรรม NSTDA ACCEL Special Talk: Series 9 หัวข้อ “Market Penetration Strategy for Growth: Teams, Tasks, and Tactics” โดย คุณกฤตกร วงษ์ศุทธิภากร – ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริหาร บริษัท สมาร์ทคอสท์ จำกัด บริษัท สมาร์ทคอร์ป จำกัด บริษัท สมาร์ทคอสท์ อินโนเวชั่น จำกัด >>วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 … Read more

TED YOUTH STARTUP 2022

Share on facebook Facebook TED YOUTH STARTUP 2022 เปิดแล้วสำหรับน้อง ๆ นิสิต นักศึกษา และ ผู้ประกอบการในเครือข่ายของ FoodInnopolis ที่ต้องการต่อยอดธุรกิจนวัตกรรมอาหาร เมืองนวัตกรรมอาหาร (FoodInnopolis) ร่วมกับ TED FUND เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการต่อยอดธุรกิจด้านนวัตกรรมอาหาร โครงการ “TED YOUTH STARTUP 2022” รอบที่ 2 ระดับโครงการ มี 2 ระดับ 1. IDEATION ทุนอุดหนุนเต็มจำนวนเพื่อนำไปพัฒนาต้นแบบ (Mockup) “ทุนมูลค่า 100,000 บาท” 2. PROVE OF CONCEPT (POC) ทุนอุดหนุนสมทบบางส่วนเพื่อนำไปพัฒนาต้นแบบ (Protorype) “ทุนสูงสุดมูลค่า 1,500,000 บาท” คุณสมบัติผู้สมัคร – นิสิต นักศึกษา ที่อยากต่อยอดผลงานวิจัยออกสู่ตลาด – ผู้ประกอบการที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจ … Read more

FI@Kasetsart Food Forum #2/2022

Share on facebook Facebook FI@KASETSART FOOD FORUM #2-2022 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ Save the Date!! เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Food Innopolis@Kasetsart) ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม FI@Kasetsart Food Forum #2/2022 ในหัวข้อ “อาหารที่ก่อให้เกิดการแพ้และการจัดการความเสี่ยง สำหรับผู้ประกอบการและผู้บริโภค (Food Allergen and Risk Management for Entrepreneurs and Consumers)” ประเด็นการบรรยายที่น่าสนใจ ได้แก่ – อาหารที่ทำให้เกิดอาการแพ้ และการแพ้อาหารข้ามสายพันธุ์ – การแสดง “ข้อมูลสําหรับผู้แพ้อาหาร” บนฉลากอาหาร – การทดสอบการปนเปื้อนสารก่อภูมิแพ้ ในอุตสาหกรรมอาหาร – วิธีการทดสอบเพื่อระบุสาเหตุของการแพ้ สำหรับผู้บริโภค วิทยากรโดย ผศ.ดร. ชมดาว สินธุวณิชย์ อาจารย์ประจำภาคชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ … Read more