อบรมเชิงปฏิบัติการ “สุขภาพดีด้วยอาหารฟังก์ชั่น”

Facebook อบรมเชิงปฏิบัติการ “สุขภาพดีด้วยอาหารฟังก์ชั่น” ลงทะเบียน ภาควิชาอาหารเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้ประกอบการอาหาร บุคลากรสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์การอาหาร และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม (มีค่าใช้จ่าย) การอบรมเชิงปฏิบัติการ “สุขภาพดีด้วยอาหารฟังก์ชั่น: พัฒนาอาหารฟังก์ชั่นอย่างไรให้ดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ?” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งทักษะการวิจัยและพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพเบื้องต้น นำไปสู่การพัฒนาอาหารฟังก์ชั่นที่ปลอดภัยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพในเชิงการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยหลักการที่มีหลักฐานทางวิชาการที่รองรับ กำหนดจัดกิจกรรม ในวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. เฉพาะภาคบรรยาย (online) วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท/ท่าน (รับเพียง 80 ท่าน) ภาคบรรยาย (online) วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 และภาคปฏิบัติ (on-site) วันที่ 7- 8 กรกฎาคม … Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมการขึ้นทะเบียนอาหารฟังก์ชั่น”

Facebook อบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมการขึ้นทะเบียนอาหารฟังก์ชั่น” ลงทะเบียน กลับมาอีกครั้งกับ Online Workshop สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจอาหารฟังก์ชั่นโดยเฉพาะ!!! สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมการขึ้นทะเบียนอาหารฟังก์ชั่น” กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อช่วยเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการขึ้นทะเบียนอาหารฟังก์ชั่น และ/หรือต้องการขอประเมินการกล่าวอ้างทางสุขภาพจาก อย. โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานอาหาร และผู้เชี่ยวชาญการทำวิจัยในมนุษย์ร่วมเป็นวิทยากร กำหนดจัดกิจกรรม ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ผ่านทางออนไลน์ด้วยระบบ ZOOM เท่านั้น!!  และไม่สามารถรับฟังการบรรยายย้อนหลังได้ วิทยากร *คุณมาลี จิรวงศ์ศรี อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา *ดร. กมล ไชยสิทธิ์ นายกสมาคมโภชนาการและสมุนไพรเชิงบูรณาการ VitalLife Scientific Wellness Center  โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ รับจำนวนจำกัด เพียง 30 ท่านเท่านั้น (ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ … Read more

Food Talks 2022#5

Facebook FOOD TALKS 2022 #5 ลงทะเบียน สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ขอเชิญผู้ที่สนใจ ฟังบรรยายในกิจกรรม *Food Talks 2022#5 หัวข้อ “The Efficacy and Safety of Functional Food Products” ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชั่น* โดยมี ผศ.ดร.ภญ. ปัทมพรรณ โลมะรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากร ซึ่งการบรรยายในครั้งนี้จะพูดคุยกันในเรื่อง *ความแตกต่างของอาหารฟังก์ชั่นและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร *ความคงตัวของ functional ingredients ปัจจัยสำคัญที่ต้องคำนึงถึงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชั่น *ความสำคัญของการศึกษาประสิทธิภาพและความเป็นพิษของ functional ingredients เชิญเข้าร่วมสัมมนาผ่าน (Live) พร้อมกัน *วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.-12.00 น.* ผ่านทาง Live … Read more

FIAC2022 Industrial session

Share on facebook Facebook FIAC2022 INDUSTRIAL SESSION ลงทะเบียน Flavor Academy โดย Food Innopolis สวทช. เชิญผู้ที่สนใจด้านกาแฟ เข้าร่วมฟังสัมมนาในกิจกรรม *FIAC2022 Industrial session หัวข้อ From Farm to Glamorous Coffee Flavor: Sustainable Value Chain of Coffee in Thailand* พบกับหัวข้อที่น่าสนใจจากผู้เชี่ยวชาญด้าน Flavor และ Sensory ทั้งไทยและต่างประเทศ อนาคตกาแฟไทย ห่วงโซ่มูลค่ากาแฟไทย หลากหลายมุมมองของการทดสอบเอกลักษณ์กลิ่นรสกาแฟ Flavor Analysis for Coffee Safety Concern in Coffee Value Chain วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 … Read more

Food Regulatory Clinic by Food Innopolis

ลงทะเบียน Share on facebook Facebook FOOD REGULATORY CLINIC BY FOOD INNOPOLIS ลงทะเบียน (ฟรี) จองคิวรับคำปรึกษาได้แล้ววันนี้ !!! Food Regulatory Clinic by Food Innopolis บริการให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร เกี่ยวกับ “แนวทางการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหาร” โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเมืองนวัตกรรมอาหาร ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับคำแนะนำเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทาง ในการดำเนินการขี้นทะเบียนอาหารต่อไป ลงทะเบียนได้ที่ >> https://forms.gle/SyHnnUtxqiWifsSz6   (ไม่มีค่าใช้จ่าย) *ให้คำปรึกษาทุกวันพุธที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน* ผ่านทางระบบออนไลน์ วันละ 3 ราย* ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป (บริษัทละ 45 นาที) กำหนดการและ link เข้ารับคำปรึกษาออนไลน์เจ้าหน้าที่จัดส่งให้ทางอีเมล *ให้บริการตามลำดับการสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผู้ประสานงาน โทร. 02-5647000 … Read more

FI@Kasetsart Food Forum #3/2022

Share on facebook Facebook FI@KASETSART FOOD FORUM #3/2022 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ห้ามพลาด!! เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Food Innopolis@Kasetsart) ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม FI@Kasetsart Food Forum #3/2022 ในหัวข้อ “ส่วนผสมจากแป้งสำหรับอาหารดัชนีน้ำตาลต่ำ (Starch-derived Ingredients for Low Glycemic Index Diets)” ประเด็นการบรรยายที่น่าสนใจ ได้แก่ – บทบาทและกลไกของส่วนผสมในการลดค่าดัชนีน้ำตาล – ส่วนผสมอาหารจากแป้งดัดแปรและแป้งทนย่อยเพื่อลดค่าดัชนีน้ำตาล – กรณีศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำและตัวอย่างผลิตภัณฑ์ วิทยากรโดย ดร.จารุพร รักใหม่ นักวิจัยชำนาญการ ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00-11.30 น. ผ่านช่องทาง LIVE Facebook Fanpage: … Read more

FI Innovation Contest 2022

Share on facebook Facebook FI INNOVATION CONTEST 2022 “ขยายเวลารับสมัคร เฉพาะรุ่น Heavy Weight” ในโครงการ “FI Innovation Contest 2022″ เมืองนวัตกรรมอาหาร (FoodInnopolis) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย FI Accelerator ร่วมกับ บริษัท ฟู้ดแฟคเตอร์ จำกัด ในเครือบุญรอดบริวเวอรี่ และสนับสนุน โดย ศูนย์การศึกษาด้านการท่องเที่ยวเชิงศิลปวิทยาการอาหารนานาชาติ (iGTC), สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน), บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท พลังผัก จำกัด เปิดรับสมัคร “โครงการประกวดนวัตกรรมอาหาร FoodInnopolis Innovation Contest 2022″ ภายใต้สองหัวข้อการประกวดดังนี้ นวัตกรรมอาหารสตรีทฟู้ดสู่ผู้บริโภคในยุค New … Read more

NSTDA ACCEL Special Talk-Series 10

Share on facebook Facebook NSTDA ACCEL SPECIAL TALK-SERIES 10 สวทช. โดยศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (Technology Management Center) ขอเชิญทีม Startup และผู้ที่สนใจในกลุ่มธุรกิจนวัตกรรม เข้าร่วมกิจกรรม NSTDA ACCEL Special Talk : Series 10 หัวข้อ “Startup Journey to LiVEx and go through IPO: Pathway and Preparation” โดย คุณณฤทธิ์ วรพงษ์ดี – ผู้บริหารงาน ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย >>วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านทาง Webex Meeting ลงทะเบียนตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ … Read more

Food Talks 2022 #4 Prebiotics: Health Benefits and Its Applications – พรีไบโอติกส์ จุลินทรีย์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ และการประยุกต์ใช้ในอาหาร

Share on facebook Facebook FOOD TALKS 2022 #4 ลงทะเบียน สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ขอเชิญผู้ที่สนใจ ฟังบรรยายในกิจกรรม “Food Talks 2022 #4 “Prebiotics: Health Benefits and Its Applications – พรีไบโอติกส์และหน้าที่เชิงสุขภาพ กับการประยุกต์ใช้ในอาหารและเครื่องดื่ม” โดย ดร.อรชร เมฆเกิดชู ผู้ช่วยคณบดีคณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่จะมาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับพรีไบโอติกส์และหน้าที่เชิงสุขภาพ การประยุกต์ใช้พรีไบโอติกส์ในอาหารและเครื่องดื่ม / ตัวอย่างงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงแนวโน้มการใช้พรีไบโอติกส์ในอนาคต   เชิญเข้าร่วมสัมมนาผ่าน (Live) พร้อมกัน *ในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม เวลา 10.00 น. – 12.00 น.* ผ่านทาง Live Facebook Fanpage: … Read more

Project Day 2022

Share on facebook Facebook PROJECT DAY 2022 เราพร้อมเปิดบ้านงานวิจัย ครั้งแรกกับคณะอุตสาหกรรมอาหาร สจล. ขอเชิญผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร หรือผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมชมผลงานของนักศึกษา พูดคุยกับเจ้าของผลงาน เพื่อเป็นแนวทางต่อยอดงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ และเยี่ยมชมสถานที่ของเรา พร้อมรับสิทธิประโยชน์มากมายภายในงาน ห้ามพลาดโอกาสสำคัญที่เราจะได้พบเจอกัน พบกัน วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 ณ คณะอุตสาหกรรมอาหาร สจล. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ลงทะเบียนได้ที่: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-te9g8OiVZmFqBHtJp8Q457S9sRB-BN7sInyzaIn0KcainQ/viewform