Meet the Food Expert by FI

Facebook MEET THE FOOD EXPERT BY FI ลงทะเบียน Food Innopolis เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่กำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มด้วยกระบวนการสเตอริไลซ์โดยใช้รีทอร์ท เข้ารับคำปรึกษาเบื้องต้นแบบ one on one กับทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผ่านระบบออนไลน์ ในกิจกรรม “Meet the Food Expert by FI” หัวข้อ “การแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มด้วยกระบวนการสเตอริไลซ์ โดยใช้รีทอร์ท” โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับคำแนะนำเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป กำหนดจัดกิจกรรมใน วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียน ได้ที่ https://forms.gle/FCACR3jAvi5FuN7u6 ท่านที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ email แจ้งกำหนดการและ Link สำหรับเข้าร่วมประชุมออนไลน์ ปิดรับสมัครวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 (หรือจนกว่าจะครบตามจำนวนที่กำหนด) ประกาศผลทางอีเมล 5 กรกฎาคม 2565 (รับจำนวนจำกัด … Read more

FI@Kasetsart Food Forum #4/2022

Facebook FI@KASETSART FOOD FORUM #4/2022 ลงทะเบียน ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ เตรียมตัวให้พร้อม!! เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Food Innopolis@Kasetsart) ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม FI@Kasetsart Food Forum #4/2022 ในหัวข้อ “นวัตกรรมการแปรรูปอาหาร (Innovative Food Processing)” ประเด็นการบรรยายที่น่าสนใจ ได้แก่ – หลักการแปรรูปอาหารและนวัตกรรม – ตัวอย่างนวัตกรรมการแปรรูปอาหารและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ – ประโยชน์ที่ได้จากนวัตกรรมการแปรรูปอาหาร วิทยากรโดย คุณทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์ นักวิจัยชำนาญการ ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00-11.30 น. ผ่านช่องทาง LIVE Facebook Fanpage: FoodInnopolis at Kasetsart University สามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) https://forms.gle/TTeR9L6M4rWLb26w8 … Read more

แสงซินโครตรอนคืออะไร?? ทำไมต้องนำมาใช้กับอุตสาหกรรมอาหาร??

Facebook รับชมทาง Facebook รับชมทาง Youtube แสงซินโครตรอนคืออะไร?? ทำไมต้องนำมาใช้กับอุตสาหกรรมอาหาร??   พบกับคำตอบได้ในกิจกรรม Frontier in Foods 2022 #1 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแสงซินโครตรอนกับอุตสาหกรรมอาหาร” ซึ่งทาง Food Innopolis ได้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 ผ่านมา ครั้งนี้ FoodInnopolis ได้พาผู้ประกอบการเปิดโลกเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนกับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น การนำเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนมาใช้พัฒนาบรรจุภัณฑ์ หรือนำมาใช้กับการตรวจสอบแหล่งที่มาของอาหาร เป็นต้น   ถ้าอยากรู้ว่าเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนใช้ทำอะไรได้บ้าง สามารถย้อนดูคลิปเต็ม ๆ ได้ที่ https://www.facebook.com/foodinnopolis/videos/1269885746874224 หรือ https://youtu.be/KEuLEnobFmU #FoodInnopolis #เมืองนวัตกรรมอาหาร #FINetwork #FoodTalk #Frontier

PADTHAI Go-To-Market With All Asia Shop #2

Facebook PADTHAI GO-TO-MARKET WITH ALL ASIA SHOP #2 ลงทะเบียน FoodInnopolis โดย FI Accelerator ร่วมกับ All Asia Shop และ บริษัท เอยูออล จำกัด ในโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ Thai Food SMEs ออกสู่ตลาด เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการขยายธุรกิจและตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารไทยในต่างประเทศ *Sharing Session* การเตรียมสินค้านวัตกรรมอาหาร เพื่อส่งออก สร้างแบรนด์ และขยายตลาดในประเทศกลุ่มยุโรป CLMV และตะวันออกกลาง กับ “All Asia Shop” และ เครือข่ายของ “บริษัท เอยูออล จำกัด”” โดย คุณศิริพงศ์ อินทวดี (CEO of All Asia Shop & AU All) … Read more

Food Innopolis AGRI-FOOD SOCIAL ENTERPRISE HACKATHON ครั้งที่ 2

Facebook FOOD INNOPOLIS AGRI-FOOD SOCIAL ENTERPRISE HACKATHON #2 ลงทะเบียน เมืองนวัตกรรมอาหาร (FoodInnopolis) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย FI Accelerator ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจในธุรกิจเกษตรอาหาร ในรูปแบบ Social Enterprise เข้าร่วมโครงการพัฒนาแนวคิดและต้นแบบการแปรรูปนวัตกรรมเกษตรอาหาร สู่การสร้างธุรกิจเพื่อสังคม “FoodInnopolis AGRI-FOOD SOCIAL ENTERPRISE HACKATHON ครั้งที่ 2” ร่วมเรียนรู้ – การสร้างกระบวนการคิดเชิงออกแบบสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสังคม – ถอดบทเรียนประสบการณ์จากนักธุรกิจเพื่อสังคม – เรียนรู้วิธีการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบเกษตรอาหาร และลงมือปฏิบัติจริง – สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอาหารเพื่อสังคม สมัครเลย หากท่านมีคุณสมบัติดังนี้ – ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอาหารที่มีวิธีการดำเนินธุรกิจในรูปแบบ Social Enterprise – ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอาหาร ที่กำลังปรับรูปแบบธุรกิจให้มีกลไกของ Social Enterprise – ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ที่มีแนวคิด และต้องการสร้างธุรกิจเกษตรอาหารในรูปแบบ … Read more

Sniffing Workshop

Facebook SNIFFING WORKSHOP ลงทะเบียน Flavor Academy โดย Food Innopolis เชิญผู้ที่สนใจด้าน Flavor เข้าร่วมกิจกรรม Sniffing Workshop หลักสูตร Flavor Academy ที่เหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไป และผู้ที่ต้องการฝึกฝนทักษะการดมอย่างมีหลักการและถูกวิธี [Detection | Recognition | Sniffing] เพื่อใช้ต่อยอด และประยุกต์ใช้ในด้านการรังสรรค์กลิ่นรส นำทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก Flavor Academy จัดเต็มทั้ง 2 วัน กับกิจกรรม Workshop ต่างๆ *Detection Workshop *Recognition Workshop *Sniffing Workshop กับตัวอย่าง 5 กลุ่ม *Description Workshop พิเศษ!! ทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ ชุด Sniffing Test kit 7 กล่อง (สารกว่า … Read more

Master Class: Series S

Facebook MASTER CLASS: SERIES S ลงทะเบียน เมืองนวัตกรรมอาหาร (FoodInnopolis) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย FI Accelerator ร่วมกับ บริษัท ฟู้ดแฟคเตอร์ จำกัด ในเครือบุญรอดบริวเวอรี่ และผู้สนับสนุน โดย ศูนย์การศึกษาด้านการท่องเที่ยวเชิงศิลปวิทยาการอาหารนานาชาติ (iGTC), สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน), บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท พลังผัก จำกัด ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมอบรมออนไลน์ เพื่อพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมอาหารสตรีทฟู้ด “Master Class: Series S (Street Food Innovation)” ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2565 เวลา 9:00-16:00 น. มาร่วมเรียนรู้: – การปั้นธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารสตรีทฟู้ดอย่างไรให้โดดเด่นและเติบโต – การออกแบบและพัฒนาระบบ ในการสร้างธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารสตรีทฟู้ด – ความปลอดภัยในอาหาร … Read more

The Secret of Food Entrepreneur

Facebook THE SECRET OF FOOD ENTREPRENEUR ลงทะเบียน สวทช โดย เมืองนวัตกรรมอาหาร ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “The Secret of Food Entrepreneur” กิจกรรม Workshop ที่จะพาผู้ประกอบการหน้าใหม่ไขความลับการสร้างธุรกิจอาหาร เปิดโลกส่องเทรนด์อาหารในอนาคต พร้อมแนวคิดการออกแบบธุรกิจ และวางกลยุทธ์วิธีการสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จ เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจอยากเริ่มต้นในธุรกิจอาหาร Workshop Outline นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต แนวคิดการออกแบบธุรกิจอาหารเพื่ออนาคต กลยุทธ์การออกแบบธุรกิจ และสร้างการแบรนด์ให้ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย วิทยากร โดย คุณสุธีรา อาจเจริญ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เมืองนวัตกรรมอาหาร คุณจุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ Founder & CEO of Baramizi Group คุณปรมา ทิพย์ธนทรัพย์ Director of Baramizi Lab วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 … Read more

Food Maker Space Workshop & Contest: Creating Value for Your Bakery

Facebook FOOD MAKER SPACE WORKSHOP & CONTEST: CREATING VALUE FOR YOUR BAKERY ลงทะเบียน โอกาสสำหรับผู้ที่สนใจธุรกิจเบเกอรี่มาแล้ว สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ร่วมกับ FI @ KMITL ขอเชิญผู้ประกอบการเบเกอรี่หรือผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจด้านเบเกอรี่ เข้าร่วมกิจกรรม Food Maker Space Workshop & Contest: Creating Value for Your Bakery กิจกรรมประกวดผลงานสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ณ Food Maker Space ของ FI @ KMITL สิ่งที่ผู้ประกอบการจะได้รับ *อบรมเชิงปฏิบัติการความรู้พื้นฐานด้านเบเกอรี่ และรับคำแนะนำจากเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์เบเกอรี่ ของ สจล. ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2565 *ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ … Read more

สร้างภูมิคุ้มกัน รักษา Long – COVID ด้วย ‘โพรไบโอติก’ กับการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ

Facebook สร้างภูมิคุ้มกัน รักษา Long-Covid ด้วย “โพรไบโอติก” กับการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ ลงทะเบียน ข่าวฝากประชาสัมพันธ์   สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ภายใต้หัวข้อ Innovation for change ปรับวิกฤตให้เป็นโอกาส ในหัวข้อ “โพรไบโอติกส์กับนวัตกรรมอาหารเพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน”   โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ดุลยพร ตราชูธรรม จากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล    Highlight Topics  – โพรไบโอติกส์คืออะไร – โพรไบโอติกส์ส่งผลต่อภูมิคุ้มกันอย่างไร – ตัวอย่างงานวิจัยการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีโพรไบโอติกส์เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันต่อต้านเชื้อไวรัส – แนวทางการทำวิจัยผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกส์เพื่อการกล่าวอ้างเสริมภูมิคุ้มกัน   วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 (ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM) เวลา 13.00-15.30 น.  ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ : https://forms.gle/YC3LVr3mX8UUWRsv6   สัมมนาฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย … Read more