Meet the Food Expert by FI

MEET THE FOOD EXPERT BY FI ลงทะเบียน Food Innopolis เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่กำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มด้วยการฆ่าเชื้อโดยใช้แรงดันสูง (High Pressure Process: HPP) เข้ารับคำปรึกษาเบื้องต้นแบบ one on one ผ่านระบบออนไลน์ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้าน HPP เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป กิจกรรม “Meet the Food Expert by FI” หัวข้อ “การแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มด้วยการฆ่าเชื้อโดยใช้แรงดันสูง (High Pressure Process: HPP)” ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ผศ.ดร.นิติพงศ์  จิตรีโภชน์ จากคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรให้คำปรึกษา กำหนดจัดกิจกรรมใน วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียน ได้ที่ https://forms.gle/eJSsnU8Lmun6T5jC8 ปิดรับสมัครวันที่ … Read more

Master-Class Series F

Facebook MASTER-CLASS SERIES F ลงทะเบียน เมืองนวัตกรรมอาหาร (FoodInnopolis) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย FI Accelerator ร่วมกับ บริษัท ฟู้ดแฟคเตอร์ จำกัด ในเครือบุญรอดบริวเวอรี่ และผู้สนับสนุน โดย ศูนย์การศึกษาด้านการท่องเที่ยวเชิงศิลปวิทยาการอาหารนานาชาติ (iGTC), สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน), บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท พลังผัก จำกัด ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมอบรมออนไลน์ เพื่อพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมอาหารหมักดอง “Master Class: Series F (Fermented Food Innovation)” ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565 เวลา 9:00-16:00 น. มาร่วมเรียนรู้: – ประวัติศาสตร์อาหารหมักดองพื้นถิ่นและการประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรม – การจัดหาวัตถุดิบสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหมักดอง – การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารหมักดอง – ความปลอดภัยในอาหารสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหมักดอง … Read more

PADTHAI Rally

Facebook PADTHAI RALLY ลงทะเบียน เปิดรับสมัครแล้ว สำหรับกิจกรรมพิเศษ “PADTHAI Rally” เพื่อสร้างพันธมิตรตลอดห่วงโซ่ธุรกิจอาหาร เมืองนวัตกรรมอาหาร (FoodInnopolis) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม *”PADTHAI Rally”* การเยี่ยมชมสถานที่พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร โรงงานผลิตของผู้ประกอบการ สร้างพันธมิตรด้านวัตถุดิบ การผลิต การต่อยอดทางธุรกิจและการสนับสนุนจากภาครัฐในอุตสาหกรรมอาหาร ในโซนพื้นที่ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2565 ณ จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเชียงใหม่ [สิ่งที่ท่านจะได้รับ] -การเข้าชมและสอบถามบริการต่างๆ ที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจอาหารในเครือข่ายของเมืองนวัตกรรมอาหาร -การเข้าชมสถานที่ผลิตของผู้ประกอบการ โรงงาน ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ และหารือแนวทางการต่อยอดธุรกิจ -การสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการด้านธุรกิจอาหาร [สมัครเลย หากท่าน] เป็นผู้ประกอบการหรือทายาทธุรกิจ SMEs ในแวดวงอาหาร ที่สนใจในการหาพาร์ทเนอร์ด้านวัตถุดิบ การผลิต และการสนับสนุนจากภาครัฐในอุตสาหกรรมอาหาร [ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม] 1 ท่าน 12,000 บาท 2 ท่าน 20,000 บาท * รวมค่าที่พัก … Read more

บริการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

Facebook บริการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ลงทะเบียน ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบการในกลุ่ม เกษตร ประมง อาหาร และสมุนไพร ที่ต้องการขอคำปรึกษา ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือแก้ปัญหาที่พบในกระบวนการผลิต สแกน OR code เพื่อขอรับคำปรึกษาได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สมัครได้ที่ https://forms.gle/8pBxTJjbpMYjgch77 ตั้งแต่วันนี้ – วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2565 โดย ITAP / สวทช.

Re-Thinking the Future of Food Business Workshop

Facebook RE-THINKING THE FUTURE OF FOOD BUSINESS ลงทะเบียน สวทช โดย เมืองนวัตกรรมอาหาร ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Re-Thinking The Future of Food Business Workshop” ที่จะช่วยผู้ประกอบการปรับกลยุทธ์ธุรกิจ และรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในอนาคต ยกระดับประสบการณ์ลูกค้าด้วย Customer Journey Design พร้อมสร้างโอกาสใหม่ทางการตลาด “เหมาะสำหรับผู้ที่มีผลิตภัณฑ์ในตลาดแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี และต้องการปรับกลยุทธ์ทางการตลาด/ รูปแบบผลิตภัณฑ์ หรือเพิ่มยอดขาย” โดยวิทยากรจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.อัจฉรา เกษสุวรรณ ดร.คุณาลัย พลอยดนัย อาจารย์วัชรพงศ์ เลิศสุรวัฒน์ Workshop Outline – Customer Person – การทดสอบหาความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์และตลาด – เทคนิคการออกแบบ Customer Journey และการหาโอกาสใหม่ทางการตลาด วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม … Read more

Food Talks 2022 #6

Facebook FOOD TALKS 2022 #6 ลงทะเบียน สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ขอเชิญผู้ที่สนใจ ฟังบรรยายในกิจกรรม *Food Talks 2022 #6 หัวข้อ “ฉลากอาหาร และการคำนวณสัดส่วนของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์”* โดยมี *ผศ.ดร. ภัทราทิพย์ รอดสำราญ* อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีอาหารและที่ปรึกษาด้านการแปรรูปอาหาร จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะมาให้ความรู้ ในเรื่องของ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร การคำนวณสัดส่วนของส่วนประกอบที่สำคัญในผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการแสดงบนฉลากผลิตภัณฑ์ การคำนวณสัดส่วนของส่วนผสมสำหรับใช้ในกระบวนการผลิต รวมไปถึงข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการคำนวณ เชิญเข้าร่วมสัมมนาผ่าน (Live) พร้อมกัน *วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม เวลา 10.00 น.-12.00 น.* ผ่านทาง Live Facebook Fanpage : Foodinnopolis ลงทะเบียนได้ตามลิงก์ด้านล่าง (ไม่มีค่าใช้จ่าย) https://forms.gle/jQ9f8Rcabpo9vjJv7 #FoodInnopolis #เมืองนวัตกรรมอาหาร #FoodTalks

NSTDA ACCEL Special Talk Series 11

Facebook NSTDA ACCEL SPECIAL TALK SERIES 11 ลงทะเบียน สวทช. โดยศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (Technology Management Center) ขอเชิญทีม Startup และผู้ที่สนใจในกลุ่มธุรกิจนวัตกรรม เข้าร่วมกิจกรรม NSTDA ACCEL Special Talk : Series 11 หัวข้อ “Introducing Lark : The Next-gen Workspace for Teams” Speaker:  Jocelyn Chua – Country Manager, Lark Thailand >>วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 19.00-20.30 น. ผ่านทาง Webex Meeting ลงทะเบียนตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ https://forms.gle/2nrEMcuw7JP6xJGV9 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook … Read more