TED YOUTH STARTUP 2023

Facebook TED YOUTH STARTUP 2023 ลงทะเบียน เปิดแล้วสำหรับน้อง ๆ นิสิต นักศึกษา และ ผู้ประกอบการในเครือข่ายของ FoodInnopolis ที่มุ่งมั่นในการต่อยอดผลงานนวัตกรรมอาหาร เมืองนวัตกรรมอาหาร (FoodInnopolis) ร่วมกับ TED FUND เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการต่อยอดธุรกิจด้านนวัตกรรมอาหาร ครั้งที่ 2 ในโครงการ “TED YOUTH STARTUP 2023” รอบที่ 1 ระดับโครงการ มี 2 ระดับ 1.IDEATION ทุนอุดหนุนเต็มจำนวนเพื่อนำไปพัฒนาต้นแบบ (Mockup) “ทุนมูลค่า 100,000 บาท” 2.PROOF OF CONCEPT (POC) ทุนอุดหนุนสมทบบางส่วนเพื่อนำไปพัฒนาต้นแบบ (Prototype) “ทุนสูงสุดมูลค่า 1,500,000 บาท” คุณสมบัติผู้สมัคร – นิสิต นักศึกษา ที่อยากต่อยอดผลงานวิจัยออกสู่ตลาด – ผู้ประกอบการที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจ … Read more

Big Idea Food Competition 2022 Thailand Edition

Facebook BIG IDEA FOOD COMPETITION 2022 THAILAND EDITION ลงทะเบียน Save the date! Big Idea Venture (BIV) ร่วมกับ เมืองนวัตกรรมอาหาร (Foodinnopolis) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) และ Plan V ขอเชิญชวนเข้าชมการแข่งขัน Big Idea Food Competition 2022 Thailand Edition (BIFC THAILAND 2022) เพื่อเฟ้นหาสุดยอด Startup ในกลุ่ม Plant Based Protein และ Fermentation Based … Read more

NSTDA Deep Tech Acceleration Cohort #2: Demo Day

Facebook NSTDA DEEP TECH ACCELERATION COHORT #2: DEMO DAY ลงทะเบียน [BOOK YOUR CALENDAR YOU’RE INVITED!!] สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยการสนับสนุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (PMU-C) ขอเชิญนักลงทุน/ นักธุรกิจ/ หน่วยงานภาครัฐที่สนใจในกลุ่มธุรกิจนวัตกรรม (Deep Tech Startup) เข้าร่วมกิจกรรม NSTDA Deep Tech Acceleration Cohort #2: Demo Day DATE: วันที่ 21 ตุลาคม 2565 Venue > Onsite [by Invitation Only]: ณ Gaysorn Urban Resort 19th Floor Gaysorn Tower Google map … Read more

Food Talks 2022 #8

Facebook Food Talks 2022 #8 ลงทะเบียน สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร  (Food Innopolis) ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ นักวิจัยและผู้ที่สนใจ ฟังบรรยายในกิจกรรม *Food Talks 2022 #8 Understand Your Food Customers: การเข้าใจผู้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเบื้องต้น* ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อุศมา สุนทรนฤรังษี อาจารย์ประจำภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคนิคการศึกษาผู้บริโภคสำหรับแต่ละช่วงของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารของผู้บริโภคยุคใหม่ รวมไปถึงตัวอย่างงานวิจัย/เทคนิคการวิเคราะห์ความต้องการและพฤติกรรมผู้บริโภคเชิงลึกให้สอดคล้องกับธุรกิจ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาผ่าน (Live) พร้อมกัน *ในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น.-11.30 น.* ผ่านทาง Live Facebook: Foodinnopolis ลงทะเบียนได้ตามลิงก์ด้านล่าง (ไม่มีค่าใช้จ่าย) https://forms.gle/eo7zaLgKvoZWm9jL6

Food Regulatory Clinic by Food Innopolis #2

Facebook FOOD REGULATORY CLINIC BY FOOD INNOPOLIS #2 ลงทะเบียน ลงทะเบียน (ฟรี) จองคิวรับคำปรึกษาได้แล้ววันนี้ !!! Food Regulatory Clinic by Food Innopolis บริการให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร เกี่ยวกับ “แนวทางการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหาร” โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเมืองนวัตกรรมอาหาร ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับคำแนะนำเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการขี้นทะเบียนอาหารต่อไป ลงทะเบียนได้ที่ >> https://forms.gle/aEuZioUnYcoA4mzC9 (ไม่มีค่าใช้จ่าย) *ให้คำปรึกษาทุกวันพุธที่ 2 ของทุกเดือน* ผ่านทางระบบออนไลน์ ครั้งละ 3 ราย กำหนดการและ link เข้ารับคำปรึกษาออนไลน์เจ้าหน้าที่จัดส่งให้ทางอีเมล (บริษัทละ 45 นาที) *ให้บริการตามลำดับการสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผู้ประสานงาน คุณมารุต ใจหลัก โทร. 081-9421897 หรือ https://foodinnopolis.or.th/th/home/contact-us/

Global FOODTURE

Facebook GLOBAL FOODTURE ลงทะเบียน Food Innopolis ร่วมกับ TMA และ Global Food Innovation Cluster ในยุโรป (7 แห่ง) กับ Asia (Singapore, Japan, and South Korea) ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Free Online Workshop “Global FOODTURE” เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และเปิดโอกาสในการทำ Business Matching สำหรับ SMEs ทั้ง 2 ทวีป รายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ https://globalfoodture.b2match.io/