Food Maker Space Workshop@NU: The Science behind Bakery

Facebook FOOD MAKER SPACE WORKSHOP@NU: THE SCIENCE BEHIND BAKERY ลงทะเบียน สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ร่วมกับเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU) ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Food Maker Space Workshop@NU: The Science behind Bakery การอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์เบเกอรี่ ณ Food Maker Space อาคารศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก กิจกรรม Workshop 2 วัน ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้วยความรู้วิทยาศาสตร์ทางอาหารในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ โดยวิทยากร รศ.ดร. นภัสรพี เหลืองสกุล คณบดีคณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) หนึ่งในผู้เขียนหนังสือ Cooking Bible Bakery   สิ่งที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ *เรียนรู้คุณสมบัติของส่วนผสมที่ส่งผลต่อคุณภาพของเบเกอรี่ *เรียนรู้หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถนำไปต่อยอดการพัฒนาสูตรได้ด้วยตนเองในอนาคต *ได้ลงมือปฏิบัติจริง … Read more

Special Food Talk Series 2022

Facebook SPECIAL FOOD TALK SERIES 2022 ลงทะเบียน *SAVE THE DATE* ส่งท้ายปี 2565 กับซีรีย์สัมมนาออนไลน์ด้านอาหารสุขภาพ สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ร่วมกับเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ นักวิจัยและผู้ที่สนใจ ฟังบรรยายในกิจกรรม *Special Food Talk Series 2022 “พลิกโฉมผลิตภัณฑ์อาหารด้วยค่าดัชนีน้ำตาล (Glycemic Index: GI)”* ประเดิมหัวข้อแรกด้วยเรื่อง *”ค่าดัชนีน้ำตาลกับสุขภาพ”* ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ *16 ธันวาคม 2565* มาทำความรู้จักค่าดัชนีน้ำตาล (หรือ Glycemic Index: GI) และเทรนด์อาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ พร้อมทั้งความสำคัญของค่าดัชนีน้ำตาลและโรคทางเมแทบอลิกซินโดรม และร่วมทำความรู้จักศูนย์ Glycemic Index (GI) Center ที่ให้คำปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารลดค่าดัชนีน้ำตาลแก่ผู้ที่สนใจ   พิเศษ! ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรม ได้ทั้งรูปแบบ Onsite … Read more

Meet the Food Expert by FI

Facebook MEET THE FOOD EXPERT BY FI ลงทะเบียน Food Innopolis จัดกิจกรรมสำหรับผู้ประกอบการที่กำลังประสบปัญหาเรื่องอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารและต้องการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ เข้ารับคำปรึกษาและคำแนะนำเบื้องต้นจากผู้เชี่ยวชาญแบบ one on one ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป กิจกรรม “Meet the Food Expert by FI” หัวข้อ “การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ดร.สมโชค กิตติสกุลนาม อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรให้คำปรึกษา กำหนดจัดกิจกรรม วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/6HuJwGHay6WmSo3m6 ปิดรับสมัครวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 (หรือจนกว่าจะครบตามจำนวนที่กำหนด) ท่านที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ email แจ้งกำหนดการและ Link สำหรับเข้าร่วมประชุมออนไลน์ ประกาศผลทางอีเมลวันที่ … Read more

NSTDA ACCEL Special Talk: Series 13

Facebook NSTDA ACCEL SPECIAL TALK: SERIES 13 ลงทะเบียน สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร (FoodInnopolis) ขอเชิญผู้ที่สนใจใน University Holding Company เข้าร่วมกิจกรรม NSTDA ACCEL Special Talk : Series  13 University Holding Company: เป้าหมาย กลไก และวิธีการ Speaker: คุณราเมศวร์ ศิลปพรหม ผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการ, ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท ซียูเอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด >> วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 19.00-20.30 น ผ่านทาง Webex Meeting ลงทะเบียนตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ https://forms.gle/TEVYnzVc9v6BDyEr8 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: … Read more

Food Regulatory Clinic by Food Innopolis #2

Facebook FOOD REGULATORY CLINIC BY FOOD INNOPOLIS #2 ลงทะเบียน *Food Regulatory Clinic by Food Innopolis #2* ลงทะเบียน (ฟรี) จองคิวรับคำปรึกษาได้แล้ววันนี้ !!! *คิวเดือนถัดไป วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565* Food Regulatory Clinic by Food Innopolis #2 บริการให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร เกี่ยวกับ “แนวทางการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหาร” โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเมืองนวัตกรรมอาหาร ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับคำแนะนำเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทาง ในการดำเนินการขี้นทะเบียนอาหารต่อไป ลงทะเบียนได้ที่ >> https://forms.gle/aEuZioUnYcoA4mzC9 (ไม่มีค่าใช้จ่าย) *ให้คำปรึกษาทุกวันพุธที่ 2 ของทุกเดือน* ผ่านทางระบบออนไลน์ กำหนดการและ link เข้ารับคำปรึกษาออนไลน์เจ้าหน้าที่จัดส่งให้ทางอีเมล (บริษัทละ 45 นาที) *ให้บริการตามลำดับการสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผู้ประสานงาน … Read more

Food Talks 2022 #9

Facebook FOOD TALKS 2022 #9 ลงทะเบียน สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร  (Food Innopolis) ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ นักวิจัยและผู้ที่สนใจ ฟังบรรยายในกิจกรรม “Food Talks 2022 #9 Innovative Fishery Products and Packaging: นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ประมงและบรรจุภัณฑ์” ได้รับเกียรติจาก ทีมผู้เชี่ยวชาญจาก ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มผลิตภัณฑ์อาหารและการแปรรูป ผลิตภัณฑ์ประมงเพื่อสุขภาพ การเพิ่มมูลค่าเศษเหลือจากการแปรรูปสัตว์น้ำ รวมไปถึงเทคโนโลยีด้านการบรรจุในปัจจุบันและการนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ประมง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาผ่าน (Live) พร้อมกัน วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.-11.30 น. ผ่านทาง Live Facebook: Foodinnopolis ลงทะเบียนได้ตามลิงก์ด้านล่าง (ไม่มีค่าใช้จ่าย) https://forms.gle/6bsdFv4CFrnTMDpW7 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: FoodInnopolis