AGRIT

Facebook

AGRIT

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ FoodInnopolis at Kasetsart University ร่วมกับ เมืองนวัตกรรมอาหาร FoodInnopolis สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ Agrifood Futures เปิดรับสมัครสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร เข้าร่วมโครงการ “AGRIT” แพลตฟอร์มการยกระดับและเร่งรัดพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพ ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารเชิงลึกสู่การเติบโตระดับสากล


สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

*องค์ความรู้เฉพาะด้านจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มขีดความสามารถสู่การเติบโตในระดับสากล

*เงินสนับสนุนในกระบวนการเร่งรัดพัฒนาธุรกิจ

*โอกาสในการดำเนินธุรกิจและลงทุนในตลาดต่างประเทศ

*การเชื่อมต่อกับระบบนิเวศนวัตกรรมกับหน่วยงานพันธมิตรในประเทศและต่างประเทศ


กำหนดการโครงการ

*เปิดรับสมัคร: ตั้งแต่วันนี้ – 11 สิงหาคม 2566

*คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ: 14 สิงหาคม 2566

*Preparation Camp: 5 – 8 ตุลาคม 2566

*นำเสนอ และประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก: 12 ตุลาคม 2566

*Intensive International Bootcamp: พฤศจิกายน 2566 – พฤษภาคม 2567

*Demo Day: มิถุนายน 2567


สมัครเข้าร่วมโครงการ

ผ่านลิงก์>> https://forms.gle/c6fVmN773kXrZF7i7

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ

คุณฐานิดา ตั้งชัยสิน (แจน)

โทรศัพท์: 085 329 9158

อีเมล: Agrit.accelerator@gmail.com