สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “การแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มด้วยกระบวนการสเตอริไลซ์โดยใช้รีทอร์ท”

Facebook สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “การแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มด้วยกระบวนการสเตอริไลซ์โดยใช้รีทอร์ท” ลงทะเบียน Food Innopolis ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญผู้ประกอบการอาหาร และผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “การแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มด้วยกระบวนการสเตอริไลซ์โดยใช้รีทอร์ท” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต Key points เทรนด์ของอาหารและเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยีการผลิตอาหารและเครื่องดื่มด้วยรีทอร์ท มาตรฐาน ข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 15.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ zoom meeting เท่านั้น *ไม่สามารถรับชมย้อนหลังได้ *ไม่มีค่าใช้จ่าย! (รับจำนวนจำกัด) ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ Link: https://forms.gle/qs6C5fJqc1TxUqGD9 ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 15 กุมภาพันธ์  2566 *แจ้ง Link เข้าร่วมกิจกรรมทางอีเมล วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Tel.: … Read more

Special Food Talk Series

Facebook SPECIAL FOOD TALK SERIES ลงทะเบียน มาแล้ว Special Food Talk Series พลิกโฉมผลิตภัณฑ์อาหาร ด้วยค่าดัชนีน้ำตาล หรือ Glycemic Index (GI) หัวข้อที่ 2 สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ร่วมกับเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ นักวิจัยและผู้ที่สนใจ ฟังบรรยาย ในหัวข้อที่ 2 เรื่อง “How to reduce GI in foods?:ทำอย่างไร ในการลดค่าดัชนีน้ำตาลในอาหาร” พร้อมร่วม Workshop การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดค่าดัชนีน้ำตาล มาเรียนรู้เทคนิคการลดค่า GI ในผลิตภัณฑ์อาหาร การวิเคราะห์ค่าดัชนีน้ำตาล รวมไปถึงการประยุกต์ใช้ ผลการประเมินผลทางคลินิกของผลิตภัณฑ์อาหาร ในการกล่าวอ้างเชิงสุขภาพ โดย รศ.ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ และ ดร.คงศักดิ์ บุญยะประณัย … Read more

Food Talks 2023 #1

Facebook FOOD TALKS 2023 #1 ลงทะเบียน *มาแล้ว! สัมมนาต้อนรับปี 2566!* สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร  (Food Innopolis) ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ นักวิจัยและผู้ที่สนใจ ฟังบรรยายในกิจกรรม *“Food Talks 2023 #1 Food Innovation Trends 2023: แนวโน้มการพัฒนานวัตกรรมอาหารในปี 2566”* โดย คุณสุธีรา อาจเจริญ ผู้จัดการทีมพัฒนาธุรกิจเมืองนวัตกรรมอาหาร และที่ปรึกษา สวทช. ที่จะมาอัพเดทข้อมูล และแลกเปลี่ยนความรู้ *เทรนด์การพัฒนาอาหารและเครื่องดื่มในปี 2023 *เจาะลึกพฤติกรรมผู้บริโภค *เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาหารและเครื่องดื่มในปัจจุบัน *แนะนำกิจกรรมสนับสนุนผู้ประกอบการในปี 2566 ที่พลาดไม่ได้! ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาผ่าน (Live) พร้อมกัน ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. – 11.30 น. ผ่านทาง … Read more

Food Regulatory Clinic by Food Innopolis #2

Facebook FOOD REGULATORY CLINIC BY FOOD INNOPOLIS #2 ลงทะเบียน ลงทะเบียน (ฟรี) จองคิวรับคำปรึกษาได้แล้ววันนี้ !!! *คิวให้คำปรึกษาครั้งถัดไป วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566* Food Regulatory Clinic by Food Innopolis #2 บริการให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร เกี่ยวกับ “แนวทางการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหาร” โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเมืองนวัตกรรมอาหาร ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับคำแนะนำเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทาง ในการดำเนินการขี้นทะเบียนอาหารต่อไป ลงทะเบียนได้ที่ >> https://forms.gle/aEuZioUnYcoA4mzC9 (ไม่มีค่าใช้จ่าย) *ให้คำปรึกษาทุกวันพุธที่ 2 ของทุกเดือน* ผ่านทางระบบออนไลน์ กำหนดการและ link เข้ารับคำปรึกษาออนไลน์เจ้าหน้าที่จัดส่งให้ทางอีเมล (บริษัทละ 45 นาที) *ให้บริการตามลำดับการสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผู้ประสานงาน คุณมารุต ใจหลัก โทร. 081-9421897 หรือ https://foodinnopolis.or.th/th/home/contact-us/

Product Feasibility Testing on Retort Processing Workshop

Facebook PRODUCT FEASIBILITY TESTING ON RETORT PROCESSING WORKSHOP ลงทะเบียน *โอกาสทดลองรีทอร์ท ฟรี!!* สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหารร่วมกับ ม.สวนดุสิต จัดกิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการ: การทดลองรีทอร์ทผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม (Product Feasibility Testing on Retort Processing Workshop)” เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับความรู้ ผลการทดลองเบื้องต้น และคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญไปใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก จะได้ เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาออนไลน์การแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มด้วยกระบวนการสเตอริไรซ์โดยใช้รีทอร์ท ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์เข้าทดลองรีทอร์ท ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2566 เข้าร่วมกิจกรรมอภิปรายผลการทดลองรีทอร์ท โดยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ณ โรงงานต้นแบบโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ในวันที่ 23-24 มีนาคม 2566 ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/WHfwQkt8L4LR28wG9 **ดูรายละเอียดกิจกรรมและคุณสมบัติผู้สมัครได้ โดยกดที่ลิงก์ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม** รับจำนวนจำกัด … Read more

FOREFOOD Acceleration Cohort #1

Facebook FOREFOOD ACCELERATION COHORT #1 ลงทะเบียน เมืองนวัตกรรมอาหาร (FoodInnopolis) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัคร นักวิจัย และ/หรือ ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมอาหาร เข้าร่วมโครงการ “FOREFOOD Acceleration Cohort #1″ โครงการพัฒนาธุรกิจที่มีฐานจากเทคโนโลยีเชิงลึกออกสู่ตลาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารไทย ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ – การจัดตั้งและพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมอาหารจากเทคโนโลยีเชิงลึก – องค์ความรู้เฉพาะด้านจากผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยี ออกสู่ตลาดในระยะเวลาอันสั้น – เงินสนับสนุนในกระบวนการเร่งรัดพัฒนาธุรกิจ – โอกาสในการระดมทุนและสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ – การเชื่อมต่อกับระบบนิเวศนวัตกรรมอาหารของประเทศ กำหนดการโครงการ – เปิดรับสมัครวันนี้ – 30 มกราคม 2566 – ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์: 1 กุมภาพันธ์ 2566 – สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ: 6 กุมภาพันธ์ 2566 – ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ: 9 กุมภาพันธ์ 2566 … Read more

Food Regulatory Clinic by Food Innopolis #2

Facebook FOOD REGULATORY CLINIC BY FOOD INNOPOLIS #2 ลงทะเบียน ลงทะเบียน (ฟรี) จองคิวรับคำปรึกษาได้แล้ววันนี้ !!! *คิวเดือนถัดไป วันพุธที่ 11 มกราคม 2566* Food Regulatory Clinic by Food Innopolis #2 บริการให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร เกี่ยวกับ “แนวทางการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหาร” โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเมืองนวัตกรรมอาหาร ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับคำแนะนำเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทาง ในการดำเนินการขี้นทะเบียนอาหารต่อไป ลงทะเบียนได้ที่ >> https://forms.gle/aEuZioUnYcoA4mzC9 (ไม่มีค่าใช้จ่าย) *ให้คำปรึกษาทุกวันพุธที่ 2 ของทุกเดือน* ผ่านทางระบบออนไลน์ กำหนดการและ link เข้ารับคำปรึกษาออนไลน์เจ้าหน้าที่จัดส่งให้ทางอีเมล (บริษัทละ 45 นาที) *ให้บริการตามลำดับการสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผู้ประสานงาน คุณมารุต ใจหลัก โทร. 081-9421897 หรือ https://foodinnopolis.or.th/th/home/contact-us/

PADTHAI BATCH 10

Facebook PADTHAI BATCH 10 ลงทะเบียน เปิดรับสมัครแล้ว PADTHAI Batch #10 “SPECIAL THEME: THAI INGREDIENTS & SEASONING” เมืองนวัตกรรมอาหาร (FoodInnopolis) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย FI Accelerator ร่วมกับเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหารที่ต้องการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของธุรกิจด้วยวัตถุดิบและเครื่องปรุงท้องถิ่นไทยเป็นส่วนประกอบ เพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้แนวคิด “FROM LOCAL to GLOBAL” เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ PADTHAI #10 หลักสูตรเข้มข้น 6 วัน จากผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจอาหารโดยตรง   >>ท่านจะได้รับ *การอบรมเชิงปฏิบัติการจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงในแต่ละหัวข้อ กว่า 14 ท่าน!! *โอกาสเข้าถึงแหล่งสนับสนุนทุน ตลาด และการนำเสนอแผนธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศ *การสนับสนุนทางธุรกิจและบริการ One-Stop Service จาก FoodInnopolis และเครือข่าย *เข้าเป็นผู้ประกอบการในเครือข่ายของ … Read more

Mini Food Engineering Program 2566

Facebook MINI FOOD ENGINEERING PROGRAM 2566 ลงทะเบียน ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม หลักสูตร Mini Food Engineering Program 2566 การอบรมระหว่าง วันที่ 21 มกราคม – 25 มีนาคม 2566 (เรียนเฉพาะวันเสาร์ จำนวน 10 วัน) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี *เปิดรับสมัครและชำระเงิน ถึง 30 ธันวาคม 2565* ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม กรณีเลือกอบรมตลอดหลักสูตร (3 หน่วย) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) กรณีเลือกอบรมแยกหน่วย หน่วยที่ 1 ค่าใช้จ่าย 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) หน่วยที่ 2 ค่าใช้จ่าย  7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) … Read more

GC-O Workshop

Facebook GC-O WORKSHOP ลงทะเบียน Flavor Academy โดย Food Innopolis เชิญผู้ที่สนใจด้าน Flavor เข้าร่วมกิจกรรม GC-O Workshop มาร่วมเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะการดมสารให้กลิ่นด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูง Gas Chromatography-Olfactometry (GC-O) เพื่อประยุกต์ใช้ในการประเมิน และการรังสรรค์กลิ่นรส นำทีมวิทยากรโดยผู้เชี่ยวชาญจาก Flavor Academy ทั้ง 5 มหาวิทยาลัย Key Topics: *ทบทวนความรู้เรื่อง GC-O *ฝึกจดจำกลิ่นด้วย Sniffing Box *ฝึกทักษะการดมกลิ่มด้วยเครื่อง GC-O (ท่านละประมาณ 30 นาที) • • • • • • • • • • • • • • • • … Read more