PADTHAI Social Enterprise #3

Facebook PADTHAI SOCIAL ENTERPRISE #3 ลงทะเบียน PADTHAI Social Enterprise รุ่นที่ 3 เปิดรับสมัครแล้ว เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย FI Accelerator ร่วมกับ เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคมด้านนวัตกรรมเกษตรอาหาร ที่ต้องการยกระดับกิจการ เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ และสร้างโอกาสในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ สิ่งที่ท่านจะได้รับ *การอบรมและเวิร์คช็อปอย่างเข้มข้นจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนากิจการเพื่อสังคมด้านนวัตกรรมเกษตรอาหารกว่า 10 ท่าน *การถอดบทเรียนการพัฒนาผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคม *โอกาสเข้าถึงแหล่งสนับสนุนด้านทุน ตลาด และการนำเสนอแผนธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ *การสนับสนุนผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคม ด้านนวัตกรรมเกษตรอาหาร ด้วยบริการแบบครบวงจร โดย One Stop Service จาก Food Innopolis และหน่วยงานเครือข่าย *เข้าเป็นผู้ประกอบการในเครือข่ายของ Food Innopolis และโอกาสในการเข้าร่วมโครงการอื่น ๆ ของ FI Accelerator สมัครเลย … Read more

Food Regulatory Clinic by FI #3

Facebook FOOD REGULATORY CLINIC BY FI #3 ลงทะเบียน ลงทะเบียน (ฟรี) จองคิวรับคำปรึกษาได้แล้ววันนี้ !!! *คิวให้คำปรึกษาครั้งถัดไป วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566* Food Regulatory Clinic by FI #3 บริการให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร เกี่ยวกับ “แนวทางการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหาร” โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเมืองนวัตกรรมอาหาร ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับคำแนะนำเบื้องต้น เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการขี้นทะเบียนอาหารต่อไป ลงทะเบียนได้ที่ >> https://forms.gle/3RTveF1NDxbBiYUQ9 (ไม่มีค่าใช้จ่าย) *ให้คำปรึกษาทุกวันพุธที่ 2 ของทุกเดือน* ผ่านทางระบบออนไลน์ กำหนดการและ link เข้ารับคำปรึกษาออนไลน์เจ้าหน้าที่จัดส่งให้ทางอีเมล (บริษัทละ 45 นาที) *ให้บริการตามลำดับการสมัคร* สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผู้ประสานงาน คุณมารุต ใจหลัก โทร. 081-9421897

Frontier in Food 2023 #4

Facebook FRONTIER IN FOOD 2023 #4 ลงทะเบียน พลาดไม่ได้ กับหัวข้อสุดท้าย จากซีรีย์สัมมนาออนไลน์ Frontier in Food 2023 “Non-Thermal Technologies for Food Processing: เทคโนโลยีการแปรรูปและถนอมอาหารโดยไม่ใช้ความร้อน” ในหัวข้อ #4 เรื่อง “Raising the Bar of Food Safety through Inoculated Pack / challenge Study and Shelf-life Study” หลังจากที่ได้ทราบเกี่ยวกับเทคโนโลยีการแปรรูปและถนอมอาหารโดยไม่ใช้ความร้อนประเภทต่าง ๆ ไปแล้วนั้น อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญได้แก่ การออกแบบการศึกษา Inoculated Pack / challenge Study และทดสอบอายุการเก็บรักษา (shelf life study) นอกจากนี้ มารู้จักวิธีการคัดเลือกจุลินทรีย์ตัวแทน (Surrogate … Read more

Food Regulatory Clinic by Food Innopolis #2

Facebook FOOD REGULATORY CLINIC BY FOOD INNOPOLIS #2 ลงทะเบียน ลงทะเบียน (ฟรี) จองคิวรับคำปรึกษาได้แล้ววันนี้ !!! *คิวให้คำปรึกษาครั้งถัดไป วันพุธที่ 13 กันยายน 2566* Food Regulatory Clinic by Food Innopolis #2 บริการให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร เกี่ยวกับ “แนวทางการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหาร” โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเมืองนวัตกรรมอาหาร ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับคำแนะนำเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทาง ในการดำเนินการขี้นทะเบียนอาหารต่อไป ลงทะเบียนได้ที่ >> https://forms.gle/aEuZioUnYcoA4mzC9 (ไม่มีค่าใช้จ่าย) *ให้คำปรึกษาทุกวันพุธที่ 2 ของทุกเดือน* ผ่านทางระบบออนไลน์ กำหนดการและ link เข้ารับคำปรึกษาออนไลน์เจ้าหน้าที่จัดส่งให้ทางอีเมล (บริษัทละ 45 นาที) *ให้บริการตามลำดับการสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผู้ประสานงาน คุณมารุต ใจหลัก โทร. 081-9421897

Flavor Trends – The Opportunities For The Plant-Based Products

Facebook FLAVOR TRENDS-THE OPPORTUNITIES FOR THE PLANT-BASED PRODUCTS Register Join us for a Flavorful Webinar Uncover exciting flavor trends and the endless possibilities of plant-based products!   Topics: Flavor Trends-The Opportunities For The Plant-Based Products by FoodInnopolis   Key Talking Points: *Exploring Flavor Trends *Overcoming Flavor Challenges in Plant-Based Fare *Navigating Flavor Interactions & Releases … Read more

Demo Day: FOREFOOD Acceleration Cohort #1

Facebook DEMO DAY: FOREFOOD ACCELERATION COHORT #1 ลงทะเบียน [Book Your Calendar] Food Innopolis สวทช. โดยการสนับสนุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ร่วมกับ บริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด ในเครือบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ขอเชิญชวนนักลงทุน นักธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่สนใจกลุ่มธุรกิจนวัตกรรมอาหาร (FoodTech Startup) เข้าร่วมกิจกรรม “DEMO DAY โครงการ FOREFOOD ACCELERATION COHORT#1” วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 9:00 – 19:00 น. สถานที่: TOWNHALL ชั้น 34 อาคาร SINGHA COMPLEX กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/oeLnaJAs8KsuFk6F6 กิจกรรมภายในงาน *Pitching: … Read more

Frontier in Food 2023 #3

Facebook FRONTIER IN FOOD 2023 #3 ลงทะเบียน ปลายเดือนสิงหาคมนี้ พบกับซีรีส์สัมมนาออนไลน์ Frontier in Food 2023 “Non-Thermal Technologies for Food Processing: เทคโนโลยีการแปรรูปและถนอมอาหารโดยไม่ใช้ความร้อน” ในหัวข้อที่ #3 เรื่อง “Pulsed Electric Field (PEF) การแปรรูปและถนอมอาหารด้วยเทคนิคสนามไฟฟ้าแบบพัลส์” มาฟังอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์เพื่อการถนอมอาหารด้วยหลักการทำงานของเทคโนโลยี Pulsed Electric Field พร้อมวิธีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดังกล่าว รวมไปถึงตัวอย่างผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต วิทยากรโดย รศ.ดร.พานิช อินต๊ะ ผู้เชี่ยวชาญจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาผ่าน (Live) วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. – 11.30 น. ทาง Facebook: FoodInnopolis ลงทะเบียนได้ตามลิงก์ด้านล่าง (ไม่มีค่าใช้จ่าย) … Read more

Meet the Food Expert by FI

Facebook MEET THE FOOD EXPERT BY FI ลงทะเบียน โอกาสสำหรับผู้ประกอบการที่กำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มด้วยการฆ่าเชื้อโดยใช้แรงดันสูง (High Pressure Process: HPP) มาแล้ว!! Food Innopolis จัดกิจกรรมขอรับคำปรึกษาเบื้องต้นแบบ One-on-One ผ่านระบบออนไลน์ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้าน HPP เพื่อให้ผู้ประกอบการได้แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิมหรือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยการฆ่าเชื้อโดยใช้แรงดันสูง รวมไปถึงการขยายตลาดต่อไปในอนาคต ในกิจกรรม *“Meet the Food Expert by FI” หัวข้อ “การแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มด้วยการฆ่าเชื้อโดยใช้แรงดันสูง (High Pressure Process: HPP)”* ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นิติพงศ์  จิตรีโภชน์ ผู้เชี่ยวชาญจากคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรให้คำปรึกษา กำหนดจัดกิจกรรม: วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 และ 12 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. … Read more

AGRIT

Facebook AGRIT ลงทะเบียน เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ FoodInnopolis at Kasetsart University ร่วมกับ เมืองนวัตกรรมอาหาร FoodInnopolis สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ Agrifood Futures เปิดรับสมัครสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร เข้าร่วมโครงการ “AGRIT” แพลตฟอร์มการยกระดับและเร่งรัดพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพ ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารเชิงลึกสู่การเติบโตระดับสากล สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ *องค์ความรู้เฉพาะด้านจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มขีดความสามารถสู่การเติบโตในระดับสากล *เงินสนับสนุนในกระบวนการเร่งรัดพัฒนาธุรกิจ *โอกาสในการดำเนินธุรกิจและลงทุนในตลาดต่างประเทศ *การเชื่อมต่อกับระบบนิเวศนวัตกรรมกับหน่วยงานพันธมิตรในประเทศและต่างประเทศ กำหนดการโครงการ *เปิดรับสมัคร: ตั้งแต่วันนี้ – 11 สิงหาคม 2566 *คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ: 14 สิงหาคม 2566 *Preparation Camp: 5 – 8 ตุลาคม 2566 *นำเสนอ และประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก: 12 ตุลาคม 2566 *Intensive International Bootcamp: พฤศจิกายน … Read more

Food Regulatory Clinic by Food Innopolis #2

Facebook FOOD REGULATORY CLINIC BY FOOD INNOPOLIS #2 ลงทะเบียน ลงทะเบียน (ฟรี) จองคิวรับคำปรึกษาได้แล้ววันนี้ !!! *คิวให้คำปรึกษาครั้งถัดไป วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566* Food Regulatory Clinic by Food Innopolis #2 บริการให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร เกี่ยวกับ “แนวทางการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหาร” โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเมืองนวัตกรรมอาหาร ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับคำแนะนำเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทาง ในการดำเนินการขี้นทะเบียนอาหารต่อไป ลงทะเบียนได้ที่ >> https://forms.gle/aEuZioUnYcoA4mzC9 (ไม่มีค่าใช้จ่าย) *ให้คำปรึกษาฟรี* ผ่านทางระบบออนไลน์ กำหนดการและ link เข้ารับคำปรึกษาออนไลน์เจ้าหน้าที่จัดส่งให้ทางอีเมล (บริษัทละ 45 นาที) *ให้บริการตามลำดับการสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผู้ประสานงาน คุณมารุต ใจหลัก โทร. 081-9421897