NSTDA Deep Tech Acceleration Cohort 2

Share on facebook Facebook NSTDA DEEP TECH ACCELERATION COHORT2 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยการสนับสนุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (PMU C) เปิดรับสมัครทีมวิจัย หรือ ผู้ประกอบการนวัตกรรมที่มีผลงานวิจัยพัฒนาระดับ TRL 4 ขึ้นไป เข้าร่วมโครงการ NSTDA Deep Tech Acceleration Cohort 2 สมัครเลย หากท่านมีผลงานวิจัย/เทคโนโลยี ระดับ TRL 4 ขึ้นไปในสาขา ดังนี้ 1. Food Technology 2. Health Care* 3. IOT for Smart Industry สมัครเข้าร่วมโครงการได้ดัง Link https://forms.gle/G7eN5j2hHbw85TfZA ติดต่อผู้ดูแลโครงการ Food Technology … Read more

Food Regulatory Clinic by Food Innopolis

Share on facebook Facebook FOOD REGULATORY CLINIC BY FOOD INNOPOLIS *“Food Regulatory Clinic by Food Innopolis”* บริการใหม่จาก Food Innopolis พร้อมแล้ว!! บริการให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร เกี่ยวกับ *“แนวทางการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหาร”* ผ่านระบบออนไลน์ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเมืองนวัตกรรมอาหาร ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับคำแนะนำเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทาง ในการดำเนินการขี้นทะเบียนอาหารต่อไป ลงทะเบียนได้ที่ >> https://forms.gle/SyHnnUtxqiWifsSz6   (ไม่มีค่าใช้จ่าย) กิจกรรมจะเริ่มเดือนธันวาคม 2564 เป็นต้นไป *ให้คำปรึกษาทุกวันพุธที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน* ผ่านทางระบบออนไลน์ วันละ 3 ราย* ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป (บริษัทละ 45 นาที) กำหนดการและ link เข้ารับคำปรึกษาออนไลน์เจ้าหน้าที่จัดส่งให้ทางอีเมล *ให้บริการตามลำดับการสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม … Read more

Online Seminar Future Food Lab@PSU

Share on facebook Facebook ONLINE SEMINAR FUTURE FOOD LAB@PSU ผู้ประกอบการอาหารห้ามพลาดกับกิจกรรม Future Food Lab@PSU สัมนาออนไลน์เปิดมุมมองรับไอเดียใหม่ ๆ พร้อมความรู้ด้านเทคโนโลยี เพื่อต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดย Food Innopolis สวทช ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 7- 8 ธันวาคม 2564 ผ่านทางโปรแกรม Zoom ไม่สามารถชมย้อนหลังได้ Key Topics  7 ธันวาคม 2564 – Trend อาหารและเครื่องดื่ม – การสกัดวัตถุดิบพืชและสมุนไพรเพื่อสร้างสินค้ามูลค่าเพิ่ม 8 ธันวาคม 2564 – การพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ โดยเครื่องฆ่าเชื้อภายใต้ความดัน (Retort) – การแปรรูปและยืดอายุผลิตภัณฑ์อาหารด้วยเทคโนโลยีเอ็กซ์ทรูชั่น และการทำแห้ง ลงทะเบียนฟรี!! ได้ตามลิ้งค์นี้ https://forms.gle/EHv4q8XEBC6WVMfY7 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่: … Read more

หลักการและเครื่องมือในการพัฒนาอาหาร 4 กลุ่ม

Share on facebook Facebook หลักการและเครื่องมือในการพัฒนาอาหาร 4 กลุ่ม กิจกรรมดีๆมาแล้ว ผู้ประกอบการ SMEs ห้ามพลาด โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่อยู่เขตพื้นที่จังหวัดภาคใต้!!!! เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ร่วมกับ สถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร (FIRIn) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครผู้ประกอบการทางด้านอาหารที่สนใจพัฒนา หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อ “หลักการและเครื่องมือในการพัฒนาอาหาร 4 กลุ่ม” – สารสกัด – อาหารแห้ง – อาหารแปรรูปด้วยเทคนิค Extrusion – อาหารที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูง ผู้ประกอบการจะได้รับความรู้ หลักการและเครื่องมือในการพัฒนาอาหาร ซึ่งสามารถไปปรับใช้กับผลิตภัณฑ์ของท่านได้อย่างเหมาะสม ในวันที่ 6- 8 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบ Online ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย   *สิทธิพิเศษ!!! สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนา ที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 10 ราย จะได้รับคัดเลือกในการเข้าร่วมกิจกรรม workshop “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงใจลูกค้า” … Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการและการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี “High Pressure Process” เพื่อโอกาสใหม่ทางธุรกิจอาหาร

Share on facebook Facebook HIGH PRESSURE PROCESS: HPP ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อ อบรมเชิงปฏิบัติการและการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี “High Pressure Process” เพื่อโอกาสใหม่ทางธุรกิจอาหาร สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร ร่วมกับ ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ บริษัท ทีซัส เฟบิกซ์ ฟู๊ดเทค จำกัด ในวันที่ 13- 14 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบ On-site   พบกับกิจกรรมภาคบรรยายและทดลองใช้ HPP จริง สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://forms.gle/haFdRRWTn7k24poZ6 ฟรี!!!ไม่มีค่าใช้จ่าย หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่านเท่านั้น   สอบถามเพิ่มเติมได้ที่: โทรศัพท์ 0-5596-8719 (ปิยพร) อีเมล … Read more

Food Innopolis Social Enterprise Hackathon – ธุรกิจเกษตรอาหารเพื่อสังคม

Share on facebook Facebook FOOD INNOPOLIS SOCIAL ENTERPRISE HACKATHON เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย FI Accelerator ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (PSUSP) และสถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร (FIRIn) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจในธุรกิจเกษตรอาหาร ในรูปแบบ Social Enterprise เข้าร่วมกิจกรรม “Food Innopolis Social Enterprise Hackathon – ธุรกิจเกษตรอาหารเพื่อสังคม” โครงการเฟ้นหาสุดยอดแนวคิดนวัตกรรมเกษตรอาหาร เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น สู่ความยั่งยืนของสังคม ร่วมเรียนรู้ – ถอดบทเรียนการพัฒนาผู้ประกอบการด้าน Social Enterprise – เรียนรู้วิธีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรอาหาร และลงมือปฏิบัติจริง – การสร้างทีมนวัตกรรมและกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ สมัครเลย หากท่านมีคุณสมบัติดังนี้ – ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจในธุรกิจเกษตรอาหารในรูปแบบ Social Enterprise และถ้ามีการทำงานร่วมกับชุมชนในพื้นที่ … Read more

FI@Kasetsart Food Talks #4

Share on facebook Facebook FI@KASETSART FOOD TALKS #4 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ Save the date!!! กิจกรรม FI@Kasetsart Food Talks #4 ในหัวข้อ “เทคโนโลยีการอบแห้งสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอาหาร (Drying Technology for Food SMEs)” สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Free (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/Wv2sZgfyZvGAE8eq5 โดยเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (FI@Kasetsart) วิทยากรโดย ดร.ฐิตาภรณ์ ตัมพานุวัตร ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีการอบแห้ง!! โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ – ปัจจัยสำคัญในการอบแห้งที่ส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ – การเลือกใช้เทคโนโลยีการอบแห้งสำหรับ SMEs ในอุตสาหกรรมอาหาร ท่านสามารถติดตามการบรรยายได้ที่ <> Facebook fan page: FoodInnopolis at Kasetsart University ในวันที่ … Read more

Food Innopolis Innovation Contest 2021

Share on facebook Facebook FOOD INNOPOLIS INNOVATION CONTEST 2021 เมืองนวัตกรรมอาหารพร้อมเสิร์ฟนวัตกรรมใหม่จากอาณาจักรอาหารถึงบ้านคุณ กับงาน Food Innopolis Innovation Contest 2021 ‘Local Wisdom to Global Living’ Demo Days กลับมาแล้ว ศึกไอเดียนวัตกรรมอาหารสุดเจ๋งประจำปี 2021 กับโครงการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร Food Innopolis Innovation Contest พบกับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ของ 42 สุดยอดทีม Food Innovators ทั้ง 3 รุ่น Fly Weight ระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า Light Weight ระดับปริญญาตรี Heavy Weight ระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลทั่วไป ในหัวข้อ “Food Heritage Innovation นวัตกรรมจากมรดกภูมิปัญญาอาหาร” และ … Read more

Series of Aroma Talk EP7

Share on facebook Facebook SERIES OF AROMA TALK EP7 ลงทะเบียนฟรี Save the date!!!   กิจกรรม Series of Aroma Talk EP7 หัวข้อ Revisit of Classical Technique: Solvent Extraction สัมมนาสุดพิเศษจาก Food Innopolis ร่วมกับ Flavor Academy, Gerstel และ WTE EP นี้พบกับทีมวิทยากรจาก Flavor Academy ที่จะมาพูดคุย และร่วม Discussion เรื่องการวิเคราะห์กลิ่นรสด้วยวิธี Solvent Extraction!!   Key Topics; – Principle of solvent extraction – … Read more

Food Innopolis International Symposium 2021

Share on facebook Facebook FOOD INNOPOLIS INTERNATIONAL SYMPOSIUM 2021 Food Innopolis International Symposium 2021     กลับมาอีกครั้งกับงานประชุมนานาชาติ *Food Innopolis International Symposium 2021*   งานสัมมนานวัตกรรมอาหารระดับนานาชาติประจำปีครั้งที่ 4 โดยในปีนี้จัดขึ้น *ภายใต้แนวคิด Driving a Sustainable Future Through Bio-Circular-Green Economy*   การพัฒนาประเทศไทยสู่ Bio-Circular-Green Economy  หรือ “โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”จำเป็นต้องเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เช่น ความเสื่อมโทรมของทรัพยากร ขยะล้นเมือง ภาวะโลกร้อน ตลอดจนคุณภาพชีวิตของประชากร โดย “อาหาร” เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการก้าวสู่ Bio-Circular-Green Economy  โดย Food Innopolis สวทช. และ … Read more