ติดต่อเรา

เมืองนวัตกรรมอาหาร [Food Innopolis]

144 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC2) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

วันและเวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.

โทร. 094-3417111, 094-3404333, 094-2497333

bd@foodinnopolis.or.th

Send Us a Message