ติดต่อเรา

เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)

เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)

144 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC2) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
วันและเวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.

094-3417111, 094-3404333, 094-2497333

bd@foodinnopolis.or.th

foodInnopolis
Fl Innovation Contest
Padthai by Food Innopolis

เมืองนวัตกรรมอาหาร-Fl Channel
Food Innopolis International Symposium