เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ Deep Tech Acceleration by NSTDA

Facebook

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยการสนับสนุนของ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (PMU C) เปิดรับสมัครทีมนักวิจัย หรือ ผู้ประกอบการนวัตกรรมที่มีผลงานวิจัยพัฒนาระดับ TRL 4 ขึ้นไป ในด้าน Food Innovation, Assistive Technology Devices และ IOT for Smart Industry เข้าร่วมโครงการ  Deep Tech Acceleration by NSTDA: แพลตฟอร์มเร่งรัดการเติบโตธุรกิจที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึก

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

  • ความรู้ความเข้าใจและแนวทางการวางโมเดลธุรกิจนวัตกรรม
  • คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยี เพื่อออกสู่เชิงพาณิชย์ตลอดระยะเวลาโครงการ
  • เงินสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีออกสู่ตลาด
  • โอกาสในการแสวงหาผู้ร่วมทุนและเชื่อมโยงกับพันธมิตรธุรกิจ

กำหนดการโครงการ

  • เปิดรับสมัคร: วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2563
  • ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านการคัดเลือก: 25 ธันวาคม 2563
  • ค่ายพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและผู้ประกอบการนวัตกรรมเพื่อวางแผน OKRs และ Roadmap (Deep Tech Accel BootCamp): 28-31 มกราคม 2564
  • ดำเนินการพัฒนาผลงานวิจัยและเทคโนโลยีและทดสอบตลาดจริงเพื่อเตรียมความพร้อมออกสู่เชิงพาณิชย์ (Deep Tech Acceleration): กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2564
  • นำเสนอผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่พร้อมสู่เชิงพาณิชย์ ในกิจกรรม Deep Tech Acceleration by NSTDA Demo Day: กันยายน 2564

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการโดยการสแกน QR-Code หรือ ตามลิงค์ด้านล่าง

—> https://forms.gle/ZNbGmR4fMYdnF5PD8

ติดต่อผู้ดูแลโครงการ

Food Innovation

ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม (ที่ปรึกษาอาวุโส)  Tel: 086 308 2283

E-Mail:  porramate.chu@nstda.or.th

Assistive Technology Devices

คุณศรีทิพย์ อุชชิน

Tel: 085 9079077

E-Mail: srithip@nstda.or.th

IOT for Smart Industry

คุณเสาวภาพ รักษาพราหมณ์

Tel: 081 4438724

E-Mail: saowapap.rag@nstda.or.th