FI@Kasetsart Food Forum #3/2022

Facebook

FI@KASETSART FOOD FORUM #3/2022

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ห้ามพลาด!!

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Food Innopolis@Kasetsart)

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม FI@Kasetsart Food Forum #3/2022

ในหัวข้อ “ส่วนผสมจากแป้งสำหรับอาหารดัชนีน้ำตาลต่ำ (Starch-derived Ingredients for Low Glycemic Index Diets)”

ประเด็นการบรรยายที่น่าสนใจ ได้แก่

– บทบาทและกลไกของส่วนผสมในการลดค่าดัชนีน้ำตาล

– ส่วนผสมอาหารจากแป้งดัดแปรและแป้งทนย่อยเพื่อลดค่าดัชนีน้ำตาล

– กรณีศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำและตัวอย่างผลิตภัณฑ์


วิทยากรโดย ดร.จารุพร รักใหม่

นักวิจัยชำนาญการ ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00-11.30 น.

ผ่านช่องทาง LIVE Facebook Fanpage: FoodInnopolis at Kasetsart University


สามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

https://forms.gle/LaAJD8vaQ1jRZp5M9


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

02-562-5555 ต่อ 646269 และ 093-689-6589

หรือ E-mail: fi.kasetsart@ku.th