FI@Kasetsart Food Forum #4/2022

Facebook

FI@KASETSART FOOD FORUM #4/2022

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์


เตรียมตัวให้พร้อม!!

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Food Innopolis@Kasetsart)

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม FI@Kasetsart Food Forum #4/2022

ในหัวข้อ “นวัตกรรมการแปรรูปอาหาร (Innovative Food Processing)”

ประเด็นการบรรยายที่น่าสนใจ ได้แก่

– หลักการแปรรูปอาหารและนวัตกรรม

– ตัวอย่างนวัตกรรมการแปรรูปอาหารและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

– ประโยชน์ที่ได้จากนวัตกรรมการแปรรูปอาหาร


วิทยากรโดย คุณทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์

นักวิจัยชำนาญการ ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00-11.30 น.

ผ่านช่องทาง LIVE Facebook Fanpage: FoodInnopolis at Kasetsart University

สามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

https://forms.gle/TTeR9L6M4rWLb26w8


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

02-562-5555 ต่อ 646269 และ 093-689-6589

หรือ E-mail: fi.kasetsart@ku.th

#FIKasetsart #FIKU #FIKUFoodForum #Foodforum