FI@Kasetsart Food Forum #6/2022

Facebook

FI@KASETSART FOOD FORUM #6/2022

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์


เตรียมตัวให้พร้อม!!

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Food Innopolis@Kasetsart)

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม FI@Kasetsart Food Forum #6/2022

ในหัวข้อ “เทคโนโลยีการบรรจุสำหรับยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้สดเชิงอุตสาหกรรม (Packaging technology for shelf-life extension of industrial fresh fruits)”

ประเด็นการบรรยายที่น่าสนใจ ได้แก่

– บทบาทของบรรจุภัณฑ์อาหาร

– ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลไม้ระหว่างการเก็บรักษา

– กรณีศึกษาการใช้บรรจุภัณฑ์บรรยากาศดัดแปลง (MAP) เพื่อยืดอายุการเก็บรักษามะพร้าวน้ำหอมตัดแต่ง


วิทยากรโดย ดร.เขมพัษ ตรีสุวรรณ นักวิจัยชำนาญการ ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 10.00-11.30 น.

ผ่านช่องทาง LIVE Facebook Fanpage: FoodInnopolis at Kasetsart University

สามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

https://forms.gle/kDTha7RmPPbpbNP3A


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

02-562-5555 ต่อ 646269 และ 093-689-6589

หรือ E-mail: fi.kasetsart@ku.th