FI@Kasetsart Food Talks #4

Facebook

FI@KASETSART FOOD TALKS #4

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์


Save the date!!! กิจกรรม FI@Kasetsart Food Talks #4

ในหัวข้อ “เทคโนโลยีการอบแห้งสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอาหาร (Drying Technology for Food SMEs)”

สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Free (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)


ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่

https://forms.gle/Wv2sZgfyZvGAE8eq5

โดยเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (FI@Kasetsart)

วิทยากรโดย ดร.ฐิตาภรณ์ ตัมพานุวัตร

ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีการอบแห้ง!!


โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ

– ปัจจัยสำคัญในการอบแห้งที่ส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์

– การเลือกใช้เทคโนโลยีการอบแห้งสำหรับ SMEs ในอุตสาหกรรมอาหาร

ท่านสามารถติดตามการบรรยายได้ที่ <> Facebook fan page: FoodInnopolis at Kasetsart University

ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30-14.30 น.


สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทร. 093-689-6589 หรือ E-mail: fi.kasetsart@ku.th