FI@Kasetsart Rookie Boot Camp – How to Create Attractive and Unique Packaging Design

Facebook

FI@KASETSART ROOKIE BOOT CAMP - HOW TO CREATE ATTRACTIVE AND UNIQUE PACKAGING DESIGN

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์


Save the Date!!

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Food Innopolis@Kasetsart) ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม FI@Kasetsart Rookie Boot Camp ในหัวข้อ “การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้โดดเด่น และเป็นเอกลักษณ์ (How to Create Attractive and Unique Packaging Design)”

ประเด็นการบรรยายที่น่าสนใจ ได้แก่

– หลักการออกแบบโครงสร้างและกราฟิกบรรจุภัณฑ์

– การสร้างเอกลักษณ์สินค้าผ่านบรรจุภัณฑ์

– นวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์

วิทยากรโดย ดร.เจนณัช สดไสย์

อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 16.00-17:30 น.

ผ่านช่องทาง Cisco webex


สามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

https://ku-edu.webex.com/ku-edu/j.php?RGID=r023e30102744c6f6d23e2a056e2651ee

*งานสัมมนานี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างเสริมศักยภาพทางด้านนวัตกรรมอาหารให้แก่ผู้เข้าร่วมประกวดนวัตกรรมอาหาร ประจำปี 2565*


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

02-562-5555 ต่อ 646269 และ 093-689-6589

หรือ E-mail: fi.kasetsart@ku.th