Food Innopolis AGRI-FOOD SOCIAL ENTERPRISE HACKATHON ครั้งที่ 2

Facebook

FOOD INNOPOLIS AGRI-FOOD SOCIAL ENTERPRISE HACKATHON #2

เมืองนวัตกรรมอาหาร (FoodInnopolis) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย FI Accelerator ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจในธุรกิจเกษตรอาหาร ในรูปแบบ Social Enterprise เข้าร่วมโครงการพัฒนาแนวคิดและต้นแบบการแปรรูปนวัตกรรมเกษตรอาหาร สู่การสร้างธุรกิจเพื่อสังคม FoodInnopolis AGRI-FOOD SOCIAL ENTERPRISE HACKATHON ครั้งที่ 2”


ร่วมเรียนรู้

– การสร้างกระบวนการคิดเชิงออกแบบสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสังคม

– ถอดบทเรียนประสบการณ์จากนักธุรกิจเพื่อสังคม

– เรียนรู้วิธีการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบเกษตรอาหาร และลงมือปฏิบัติจริง

– สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอาหารเพื่อสังคม

สมัครเลย หากท่านมีคุณสมบัติดังนี้

– ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอาหารที่มีวิธีการดำเนินธุรกิจในรูปแบบ Social Enterprise

– ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอาหาร ที่กำลังปรับรูปแบบธุรกิจให้มีกลไกของ Social Enterprise

– ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ที่มีแนวคิด และต้องการสร้างธุรกิจเกษตรอาหารในรูปแบบ Social Enterprise

– ผู้ที่อยู่ในระบบนิเวศของการพัฒนาธุรกิจเกษตรอาหารใน รูปแบบ Social Enterprise

เช่น ภาคการศึกษา หน่วยงานวิจัยพัฒนา หน่วยงานให้ทุน เป็นต้น


กำหนดการโครงการ

– เปิดรับสมัครวันนี้ – 30 มิถุนายน 2565

– ประกาศผลผู้ได้เข้าร่วมโครงการ: 1 กรกฎาคม 2565

– การฝึกอบรม ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย: 11-12 กรกฎาคม 2565

เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ร่วมสร้างสรรค์สุดยอดแนวคิดเพื่อสังคม สมัครเลย!!

—> https://forms.gle/UCps9rUvUbKg7xku7

หรือ Facebook Page: Padthai by FoodInnopolis


ติดต่อผู้ดูแลโครงการ

091-7135433 (กรองจิตร)