เปิดรับสมัครโครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis Innovation Contest 2020/21

Share on facebook
Facebook

เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย FI Accelerator ร่วมกับ Food Factors บริษัทในเครือบุญรอดบริวเวอรี่, บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 

เปิดรับสมัครโครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis Innovation Contest 2020/21

ภายใต้สองหัวข้อการประกวดดังนี้

  1. นวัตกรรมจากมรดกภูมิปัญญาอาหาร (Food Heritage Innovation)
  2. นวัตกรรมอาหารสำหรับชีวิตการใช้ชีวิตแห่งอนาคต (Future Lifestyle Food Innovation)

เปิดรับสมัคร 3 รุ่น

1.รุ่น “Fly weight” สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า (กลุ่มละ 5 คน* ตามเงื่อนไขในประกาศ)

2.รุ่น “Light weight” สำหรับนิสิต-นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี (กลุ่มละ 3-6 คน* ตามเงื่อนไขในประกาศ)

3.รุ่น “Heavy weight” สำหรับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และ บุคคลทั่วไป (กลุ่มละ 2-3 คน * ตามเงื่อนไขในประกาศ)

ชิงรางวัลรวมทั้งสามรุ่นมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท

และโอกาสพิเศษเพิ่มเติม อาทิ

  • โอกาสเข้ามหาวิทยาลัยรอบ TCAS1 (สำหรับรุ่น Fly weight)
  • ทริปศึกษาดูงานนวัตกรรมอาหารในต่างประเทศพร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา (สำหรับรุ่น Light weight)
  • โอกาสแสดงผลงานใน THAIFEX2021 และโอกาสในการร่วมงานกับ Food Factors บริษัทในเครือบุญรอดบริวเวอรี่
  • รวมถึงโปรแกรมสนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อต่อยอดโอกาสทางธุรกิจของเมืองนวัตกรรมอาหาร

ขั้นตอนการสมัครเข้าประกวด

  1. เลือกหัวข้อการแข่งขัน
  2. จัดทำเอกสารนำเสนอแนวคิดนวัตกรรมในรูปแบบ Powerpoint (ส่งไฟล์เป็น .pdf) ไม่เกิน 15 หน้าให้มีองค์ประกอบครบตามข้อกำหนด
  3. สมัครและอัพโหลดเอกสารดังกล่าวผ่านลิงก์/QR-Code ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563

– ลิงก์สมัคร รุ่น “Fly weight” https://forms.gle/B7sC7vaargUKFBgo6

– ลิงก์สมัคร รุ่น “Light weight” https://forms.gle/S32eyK3kvVhbDjuN9

– ลิงก์สมัคร รุ่น “Heavy weight” https://forms.gle/pB9PDDi9PYZ7AiRB6

  1. รอประกาศผลผ่าน Facebook Page: FI Innovation Contest ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

สามารถติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Facebook Page : FI Innovation Contest (https://www.facebook.com/Foodinnopolisinnovationcontest/)