เลื่อนกิจกรรมในโครงการ FOOD INNOPOLIS INNOVATION CONTEST 2021

Share on facebook
Facebook

ด้วยสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อไวรัส Covid – 19 ที่เกิดขึ้นในหลาย ๆ จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานคร และมีรายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ทางโครงการฯ ตระหนักถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน จึงขอ เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ FI INNOVATION CONTEST2021 รายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. กิจกรรม FI INNOVATION CONTEST2021: Master Class Days เลื่อนกำหนดการเป็น วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด กรุงเทพมหานคร (Map : https://goo.gl/maps/mtfhv4NxjhYJhQLH6)
  2. กิจกรรม FI INNOVATION CONTEST2021: Mentoring Week เลื่อนกำหนดการเป็น วันที่ 1-5 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร และรูปแบบออนไลน์
  3. กิจกรรม FI INNOVATION CONTEST2021: Rehearsal Days เลื่อนกำหนดการเป็น วันที่ 28-29 เมษายน 2564 ณ Singha Complex กรุงเทพมหานคร
  4. กิจกรรม FI INNOVATION CONTEST2021: Final Days เลื่อนกำหนดการเป็น วันที่ 30 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2564 ณ The Emquartier กรุงเทพมหานคร

***หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สำหรับการวางแผนการทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ส่งเข้าประกวด ขอให้ส่งตามกำหนดการเดิม คือ ภายในวันที่ 10 มกราคม 2564 ตามลิงค์ที่แนบมาดังนี้

https://forms.gle/9Siih7QqWYnxrRs97

เพื่อเป็นข้อมูลแก่ทีมงานและคณะกรรมการ ถึงความก้าวหน้าของการทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ และวิธีการวางแผนธุรกิจ เพื่อประโยชน์ในการให้คำแนะนำและคำปรึกษาระหว่างการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณกรองจิตร สมใส เบอร์ติดต่อ 091-7135433

คุณสุปราณี สิทธิไพโรจน์สกุล เบอร์ติดต่อ 086-9910894

ทีมงาน FI INNOVATION CONTEST2021