Food Innopolis Social Enterprise Hackathon – ธุรกิจเกษตรอาหารเพื่อสังคม

Facebook

FOOD INNOPOLIS SOCIAL ENTERPRISE HACKATHON

เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย FI Accelerator ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (PSUSP) และสถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร (FIRIn) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจในธุรกิจเกษตรอาหาร ในรูปแบบ Social Enterprise

เข้าร่วมกิจกรรม Food Innopolis Social Enterprise Hackathon – ธุรกิจเกษตรอาหารเพื่อสังคม”

โครงการเฟ้นหาสุดยอดแนวคิดนวัตกรรมเกษตรอาหาร เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น สู่ความยั่งยืนของสังคม


ร่วมเรียนรู้

– ถอดบทเรียนการพัฒนาผู้ประกอบการด้าน Social Enterprise

– เรียนรู้วิธีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรอาหาร และลงมือปฏิบัติจริง

– การสร้างทีมนวัตกรรมและกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์

สมัครเลย หากท่านมีคุณสมบัติดังนี้

– ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจในธุรกิจเกษตรอาหารในรูปแบบ Social Enterprise และถ้ามีการทำงานร่วมกับชุมชนในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– ต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม


กำหนดการโครงการ

– เปิดรับสมัครวันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2564

– ประกาศผลผู้ได้เข้าร่วมโครงการ: 1 ธันวาคม 2564

– พัฒนาสุดยอดแนวคิดนวัตกรรมเกษตรอาหารเพื่อสังคม และลงมือปฏิบัติจริง ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์: 14 – 15 ธันวาคม 2564

เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ร่วมสร้างสรรค์สุดยอดแนวคิดธุรกิจเกษตรอาหารเพื่อสังคม สมัครเลย!! —> https://forms.gle/CsHpfosKtdNkvHaU7


สอบถามเพิ่มเติม Facebook Page: Padthai by Food Innopolis

ติดต่อผู้ดูแลโครงการ

091-7135433 (กรองจิตร สมใส)