Food Innopolis Special Food Talks Series 2021: อาหารสำหรับเด็กวัยเรียน

Facebook

SPECIAL FOOD TALKS 2021

พบกับกิจกรรม Food Innopolis Special Food Talks Series 2021 “วิทยาศาสตร์การปรุงอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม” โดยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ในหัวข้อที่สองเรื่อง *”อาหารสำหรับเด็กวัยเรียน”*

โดย ผศ.พัทธนันท์ ศรีม่วง

อาจารย์ด้านอาหารและโภชนาการ โครงการละออพลัส โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

ที่จะมามอบความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคของเด็กวัยเรียน อาหารที่เหมาะสม

รวมถึงการจัดการบริการอาหารและโภชนาการสำหรับเด็กวัยเรียน


เชิญเข้าร่วมสัมมนาผ่าน Live พร้อมกัน

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น.-11.30 น.

ทาง Live FB Fanpage: Foodinnopolis

ลงทะเบียนได้ตามลิงก์ด้านล่าง  (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

https://forms.gle/yfyk633rFURPWGBL9


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Tel.: 09 4341 7111, 09 4340 4333, 09 4249 7333

Facebook Fanpage: FoodInnopolis

bd@foodinnopolis.or.th

www.foodinnopolis.or.th