Food Innopolis Special Food Talks Series 2021

Facebook

FOOD INNOPOLIS SPECIAL FOOD TALKS SERIES 2021

Save the Date

เตรียมพบกับกิจกรรมสัมมนาพิเศษ

Food Innopolis Special Food Talks Series 2021

“วิทยาศาสตร์การปรุงอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม”

ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจร่วมรับฟังความรู้ทางวิทยาศาสตร์การปรุงอาหารเพื่อสุขภาพ ที่เหมาะสมกับผู้บริโภคในแต่ละวัย อาทิ อาหารที่ช่วยเรื่องการชะลอวัย อาหารที่เหมาะสมกับเด็กวัยเรียน อาหารสำหรับผู้ป่วย NCDs  รวมไปถึงการสร้างความตระหนักรู้ความปลอดภัยด้านอาหารของผู้บริโภคและผู้ประกอบการ เป็นต้น

โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก เครือข่ายเมืองนวัตกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ทุกวันพุธ เวลา 10.00 น. ตลอดช่วงเดือนมิถุนายน 2564 นี้


ผู้ประกอบการอาหารห้ามพลาด!!!

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ https://forms.gle/yfyk633rFURPWGBL9  (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Tel.: 09 4341 7111, 09 4340 4333, 09 4249 7333

Facebook Fanpage: FoodInnopolis

bd@foodinnopolis.or.th

www.foodinnopolis.or.th