Food Regulatory Clinic by Food Innopolis #2

Facebook

FOOD REGULATORY CLINIC BY FOOD INNOPOLIS #2

ลงทะเบียน (ฟรี) จองคิวรับคำปรึกษาได้แล้ววันนี้ !!!

*คิวให้คำปรึกษาครั้งถัดไป วันพุธที่ 13 กันยายน 2566*


Food Regulatory Clinic by Food Innopolis #2

บริการให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร

เกี่ยวกับ “แนวทางการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหาร”

โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเมืองนวัตกรรมอาหาร

ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับคำแนะนำเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทาง

ในการดำเนินการขี้นทะเบียนอาหารต่อไป


ลงทะเบียนได้ที่ >> https://forms.gle/aEuZioUnYcoA4mzC9 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

*ให้คำปรึกษาทุกวันพุธที่ 2 ของทุกเดือน* ผ่านทางระบบออนไลน์

กำหนดการและ link เข้ารับคำปรึกษาออนไลน์เจ้าหน้าที่จัดส่งให้ทางอีเมล (บริษัทละ 45 นาที)

*ให้บริการตามลำดับการสมัคร


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้ประสานงาน คุณมารุต ใจหลัก

โทร. 081-9421897