Food Regulatory Clinic by Food Innopolis

Facebook

FOOD REGULATORY CLINIC BY FOOD INNOPOLIS

ลงทะเบียน (ฟรี) จองคิวรับคำปรึกษาได้แล้ววันนี้ !!!


Food Regulatory Clinic by Food Innopolis

บริการให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร

เกี่ยวกับ “แนวทางการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหาร”

โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเมืองนวัตกรรมอาหาร

ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับคำแนะนำเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทาง

ในการดำเนินการขี้นทะเบียนอาหารต่อไป

ลงทะเบียนได้ที่ >> https://forms.gle/SyHnnUtxqiWifsSz6   (ไม่มีค่าใช้จ่าย)


*ให้คำปรึกษาทุกวันพุธที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน* ผ่านทางระบบออนไลน์ วันละ 3 ราย*

ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป (บริษัทละ 45 นาที)

กำหนดการและ link เข้ารับคำปรึกษาออนไลน์เจ้าหน้าที่จัดส่งให้ทางอีเมล

*ให้บริการตามลำดับการสมัคร


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้ประสานงาน โทร. 02-5647000 ต่อ 71618 (มารุต ใจหลัก)

https://foodinnopolis.or.th/th/home/contact-us/

Facebook Fanpage: FoodInnopolis

bd@foodinnopolis.or.th