Food Talks 2022 #6

Facebook

FOOD TALKS 2022 #6

สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ขอเชิญผู้ที่สนใจ ฟังบรรยายในกิจกรรม

*Food Talks 2022 #6 หัวข้อ “ฉลากอาหาร และการคำนวณสัดส่วนของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์”*

โดยมี *ผศ.ดร. ภัทราทิพย์ รอดสำราญ* อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีอาหารและที่ปรึกษาด้านการแปรรูปอาหาร จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

จะมาให้ความรู้ ในเรื่องของ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร การคำนวณสัดส่วนของส่วนประกอบที่สำคัญในผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการแสดงบนฉลากผลิตภัณฑ์ การคำนวณสัดส่วนของส่วนผสมสำหรับใช้ในกระบวนการผลิต รวมไปถึงข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการคำนวณ


เชิญเข้าร่วมสัมมนาผ่าน (Live) พร้อมกัน

*วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม เวลา 10.00 น.-12.00 น.*

ผ่านทาง Live Facebook Fanpage : Foodinnopolis


ลงทะเบียนได้ตามลิงก์ด้านล่าง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

https://forms.gle/jQ9f8Rcabpo9vjJv7

#FoodInnopolis #เมืองนวัตกรรมอาหาร #FoodTalks