Food Talks 2022 #7

Facebook

FOOD TALKS 2022 #7

สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ขอเชิญผู้ที่สนใจ ฟังบรรยายในกิจกรรม

*Food Talks#7 หัวข้อ “ยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารด้วยการวิจัยทางคลินิก”*

 

โดยมี *ผศ.ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล* อาจารย์ประจำ ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับ

*การทำวิจัยทางคลินิกคืออะไร

*เพราะเหตุใดจึงต้องมีการทำวิจัยในมนุษย์

*รูปแบบของงานวิจัยทางคลินิก

*หลักจริยธรรมการทําวิจัยในมนุษย์มีความสำคัญอย่างไร

*การนำผลวิจัยทางคลินิกไปประยุกต์ใช้

 

 

เชิญเข้าร่วมสัมมนาผ่าน (Live) พร้อมกัน

*ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม เวลา 10.00 น.-12.00 น.*

ผ่านทาง Live Facebook Fanpage: FoodInnopolis

 

 

ลงทะเบียนได้ตามลิงก์ด้านล่าง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

https://forms.gle/zhsetCCx18DqTxEi8