Food Talks 2022 #8

Facebook

Food Talks 2022 #8

สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร  (Food Innopolis) ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ นักวิจัยและผู้ที่สนใจ ฟังบรรยายในกิจกรรม *Food Talks 2022 #8 Understand Your Food Customers: การเข้าใจผู้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเบื้องต้น*

ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อุศมา สุนทรนฤรังษี อาจารย์ประจำภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคนิคการศึกษาผู้บริโภคสำหรับแต่ละช่วงของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารของผู้บริโภคยุคใหม่ รวมไปถึงตัวอย่างงานวิจัย/เทคนิคการวิเคราะห์ความต้องการและพฤติกรรมผู้บริโภคเชิงลึกให้สอดคล้องกับธุรกิจ


ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาผ่าน (Live) พร้อมกัน

*ในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น.-11.30 น.*

ผ่านทาง Live Facebook: Foodinnopolis


ลงทะเบียนได้ตามลิงก์ด้านล่าง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

https://forms.gle/eo7zaLgKvoZWm9jL6