Food Talks 2022 #9

Facebook

FOOD TALKS 2022 #9

สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร  (Food Innopolis) ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ นักวิจัยและผู้ที่สนใจ ฟังบรรยายในกิจกรรม “Food Talks 2022 #9 Innovative Fishery Products and Packaging: นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ประมงและบรรจุภัณฑ์”

ได้รับเกียรติจาก ทีมผู้เชี่ยวชาญจาก ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มผลิตภัณฑ์อาหารและการแปรรูป ผลิตภัณฑ์ประมงเพื่อสุขภาพ การเพิ่มมูลค่าเศษเหลือจากการแปรรูปสัตว์น้ำ รวมไปถึงเทคโนโลยีด้านการบรรจุในปัจจุบันและการนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ประมง


ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาผ่าน (Live) พร้อมกัน

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.-11.30 น.

ผ่านทาง Live Facebook: Foodinnopolis

ลงทะเบียนได้ตามลิงก์ด้านล่าง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

https://forms.gle/6bsdFv4CFrnTMDpW7


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: FoodInnopolis