Future Food Business Academy

Facebook

FUTURE FOOD BUSINESS ACADEMY

เปิดรับสมัครแล้ว

หลักสูตร: การออกแบบต้นแบบทางธุรกิจสู่อุตสาหกรรม Future Food รุ่นที่ 1

ต่อยอดธุรกิจสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต เพิ่มโอกาส ลดความเสี่ยงธุรกิจคุณ!

ไม่ว่าคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมไหนมาก่อนหากคุณสนใจในการก้าวสู่อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตหลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับคุณโดยเฉพาะ โดยคุณจะได้ติดกระดุมเม็ดแรกอย่างถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ตั้งใจขับเคลื่อนผู้ประกอบสู่อุตสาหกรรมใหม่ของโลกที่เรียกว่า Future Food ซึ่งเป็นโอกาสของนักธุรกิจไทยเป็นอย่างมาก เพราะไทยมีพื้นฐานที่ดีด้านอาหารของโลกอยู่แล้วแต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะช่วง Covid สะท้อนให้เป็นว่าโลกจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตเป็นทางเลือกใหม่ที่สอดคล้องกับเทรนด์ของโลก และนี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเข้าสู่อุตสาหกรรมนี้ โดยประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

 

วิทยากรผู้สอนในหลักสูตรนี้ ประกอบไปด้วย:

 • คุณจุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ

Founder of Baramizi Group

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์แบรนด์สำหรับธุรกิจสมัยใหม่ เป็นผู้วิจัยและพัฒนาเครื่องมือ Business Prototype Canvas

 

 • คุณปรมา ทิพย์ธนทรัพย์

Director of Baramizi Lab

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยภาคธุรกิจแห่งอนาคต และผู้วิจัยด้านข้อมูล Future Food Trend

 

 • ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ

CEO of Food Innopolis

ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม และข้อกฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร

 

 • คุณ วีระเวช อรธนาลัย

CEO of IDG Group

ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อกฎหมาย สินทรัพย์ทางปัญญา

 

Course Outline:

EP 1-2: การจัดทำต้นแบบทางธุรกิจสมัยใหม่และ Business Prototype Canvas (แบบฝึกหัด)

EP 3-4: แนวโน้มเทรนด์ทางธุรกิจด้านอาหารแห่งอนาคต

(Future Food Business Trend)

EP 5-6: การวิจัยเพื่อการหาทิศทางธุรกิจสมัยใหม่

(Future Lab Research for Create Business Model)

EP 7-8: การออกแบบรูปแบบการสร้างรายได้

(Future Revenue Model Design)

EP 9: เกณฑ์พิจารณาด้านกฎหมายที่ควรทราบ

(Regulatory Affairs Criteria) และการสนับสนุนจากภาครัฐ

EP 10: กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และการยื่นจดสิทธิบัตร (Intellectual Property Law and Patent Protection)

EP 11: เทคนิคการจัดทำ Business Prototype Canvas (แบบฝึกหัด)

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ:

 1. การเรียนแบบ Hybrid ที่คุณสามารถทบทวนเนื้อหาบนออนไลน์ซ้ำได้ตลอดเวลา
 2. เข้าร่วมกิจกรรมกร Workshop เพื่อพบผู้เชี่ยวชาญในการบอกเทคนิคทั้งการสร้างแบรนด์, การออกแบบ business model และข้อกฎหมายที่ควรทราบที่ออกแบบมาเฉพาะคุณเท่านั้น
 3. ได้รับ Trend book อุตสาหกรรม Future Food ที่ทำให้เป็นแผนที่ในการวางแผนเข้าสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างมีทิศทาง
 4. Business Prototype Design Canvas เครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถออกแบบต้นแบบธุรกิจ ต้นแบบสินค้าได้อย่างแม่นยำ
 5. สร้าง Business Network หรือเครือข่ายทางธุรกิจกับทางภาครัฐของทาง Food Innopolis และ ภาคเอกชนจากบารามีซี่กรุ๊ป
 6. โอกาสที่ท่านจะได้รับบริการสนับสนุนด้านการวิจัยนวัตกรรมด้านอาหาร
 7. การเข้าชมงาน Lab ด้านอาหารของภาครัฐและเครือข่ายที่ให้บริการในการพัฒนานวัตกรรมทางอาหาร

กำหนดการ:

 1. เปิดรับสมัคร: วันนี้ – 24 เมษายน 2564
 2. เริ่มเรียนออนไลน์ด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์: 24 เมษายน 2564 – 24 พฤษภาคม 2564
 3. Workshop (Offline): 1 วัน ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 (แจ้งภายหลัง)
 4. ดูงาน: 1 วัน ภายในเดือน มิถุนายน 2564 (แจ้งภายหลัง)


ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ผ่านลิงก์ด้านล่าง ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 24 เมษายน 2564

https://forms.gle/d6x9fes3DhSdgVas7

*ทีมงานจะติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันการสมัคร และแจ้งรายละเอียดการชำระเงิน หลังจากได้รับข้อมูลลงทะเบียน

ค่าเรียน : 19,000 บาท / ท่าน

**พิเศษ!! ชำระเพียง 15,200 บาท สำหรับท่านที่สมัครภายในวันที่ 24 – 31 มีนาคม 2564

รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่านเท่านั้น!!


สอบถามเพิ่มเติม:

Facebook Page: Baramizi

โทร : 063-8139444 คุณจิรจุฑา (เจน)