โอกาสแห่งศตวรรษใหม่: Future Food Economic Forum 2021

Facebook

โอกาสแห่งศตวรรษใหม่: Future Food Economic Forum 2021

ด้วยประเทศไทย ต้องยอมรับว่าเป็นประเทศที่อุดสมสมบูรณ์ด้วยอาหารที่มีวัตุดิบที่น่าสนใจ และมีประโยชน์ ประกอบกับผู้บริโภคคนไทยมีการระวังเรื่องสุขภาพมากขึ้น และอาหารเป็น 1 ในความหลากหลายที่เป็นโอกาสให้ภาคธุรกิจ สามารถขยายธุรกิจออกไป เพราะ “Future food & Health & Wellness” คืออุตสาหกรรมที่จะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญของโลกใบนี้

 

5 Highlight ที่คุณไม่ควรพลาด

1.Future Food Trend Book ที่รวบรวมโดย ศูนย์วิจัยเทรนด์และคอนเซปต์แห่งอนาคต Baramizi Lab

 

2.งานวิจัย 12 รูปแบบการออกแบบรายได้ทางธุรกิจในอนาคต (12 Type of Revenue model design)

 

3.Future Food Innovation trend จากอาจารย์ อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้อำนวยการ Foodinnopolis

 

4.IP strategy for future food business : กลยุทธ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับธุรกิจอาหารแห่งอนาคต

จากที่ปรึกษาด้านทรัพย์สินปัญญาและนวัตกรรม IDG

5. การเปิดตัว Future food business academy รุ่นที่ 1

 

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 I 13.00-17.00 น.

สถานที่ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

ห้องออดิทอเรียม อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก

(ฟรีสัมมนา) ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/oNTTFTA3e78a7NVP8