Master-Class Series F

Facebook

MASTER-CLASS SERIES F

เมืองนวัตกรรมอาหาร (FoodInnopolis) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

โดย FI Accelerator ร่วมกับ บริษัท ฟู้ดแฟคเตอร์ จำกัด ในเครือบุญรอดบริวเวอรี่ และผู้สนับสนุน โดย ศูนย์การศึกษาด้านการท่องเที่ยวเชิงศิลปวิทยาการอาหารนานาชาติ (iGTC), สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน), บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท พลังผัก จำกัด

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมอบรมออนไลน์ เพื่อพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมอาหารหมักดอง

“Master Class: Series F (Fermented Food Innovation)”

ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565 เวลา 9:00-16:00 น.


มาร่วมเรียนรู้:

– ประวัติศาสตร์อาหารหมักดองพื้นถิ่นและการประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

– การจัดหาวัตถุดิบสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหมักดอง

– การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารหมักดอง

– ความปลอดภัยในอาหารสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหมักดอง

– แชร์ประสบการณ์จากผู้ประกอบการธุรกิจอาหารหมักดอง


ร่วมอบรมพร้อมกันในวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

ผ่านทาง Facebook Live “FI Innovation Contest”

>>>ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ฟรี! ตามลิงก์ด้านล่าง ตั้งแต่วันนี้ – 22 กรกฎาคม 2565

https://forms.gle/VoTHRBiDb8GfsChXA


สามารถติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Facebook Page : FI Innovation Contest (fb.com/Foodinnopolisinnovationcontest)