Master Class: Series S

Facebook

MASTER CLASS: SERIES S

เมืองนวัตกรรมอาหาร (FoodInnopolis) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

โดย FI Accelerator ร่วมกับ บริษัท ฟู้ดแฟคเตอร์ จำกัด ในเครือบุญรอดบริวเวอรี่ และผู้สนับสนุน โดย ศูนย์การศึกษาด้านการท่องเที่ยวเชิงศิลปวิทยาการอาหารนานาชาติ (iGTC), สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน), บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท พลังผัก จำกัด

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมอบรมออนไลน์ เพื่อพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมอาหารสตรีทฟู้ด

“Master Class: Series S (Street Food Innovation)”

ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2565 เวลา 9:00-16:00 น.


มาร่วมเรียนรู้:

– การปั้นธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารสตรีทฟู้ดอย่างไรให้โดดเด่นและเติบโต

– การออกแบบและพัฒนาระบบ ในการสร้างธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารสตรีทฟู้ด

– ความปลอดภัยในอาหาร สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสตรีทฟู้ด

– การจัดหาวัตถุดิบสำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสตรีทฟู้ด

– การสนับสนุนในธุรกิจสตรีทฟู้ดจากหน่วยงานภาครัฐ

– แชร์ประสบการณ์พัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารสตรีทฟู้ด


ร่วมอบรมพร้อมกันในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

ผ่านทาง Facebook Live “FI Innovation Contest”

>>>ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ฟรี! ตามลิงก์ด้านล่าง ตั้งแต่วันนี้ –  17 มิถุนายน 2565

https://forms.gle/s2qz82mqsJ7myoRL8

สามารถติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Facebook Page: FI Innovation Contest (fb.com/Foodinnopolisinnovationcontest)