Meet the Food Expert by FI

MEET THE FOOD EXPERT BY FI

Food Innopolis เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่กำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มด้วยการฆ่าเชื้อโดยใช้แรงดันสูง (High Pressure Process: HPP) เข้ารับคำปรึกษาเบื้องต้นแบบ one on one ผ่านระบบออนไลน์ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้าน HPP เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป

กิจกรรม Meet the Food Expert by FI” หัวข้อ “การแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มด้วยการฆ่าเชื้อโดยใช้แรงดันสูง (High Pressure Process: HPP)”

ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ผศ.ดร.นิติพงศ์  จิตรีโภชน์ จากคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรให้คำปรึกษา


กำหนดจัดกิจกรรมใน วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียน ได้ที่ https://forms.gle/eJSsnU8Lmun6T5jC8

ปิดรับสมัครวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 (หรือจนกว่าจะครบตามจำนวนที่กำหนด) และท่านที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ email แจ้งกำหนดการและ Link สำหรับเข้าร่วมประชุมออนไลน์

ประกาศผลทางอีเมล 1 สิงหาคม 2565

(รับจำนวนจำกัด เพียง 10 บริษัทเท่านั้น)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Tel.: 09 4341 7111, 09 4340 4333, 09 4249 7333

Facebook: FoodInnopolis

Email: bd@foodinnopolis.or.th

#FoodInnopolis #เมืองนวัตกรรมอาหาร #MeetTheFoodExpert